У видавництві Національної академії наук України «Видавничий Дім «Академперіодика» вийшла друком монографія науковців відділу комплексних енерготехнологій ІПМаш НАН України “Конструктивні засоби математичного та комп’ютерного моделювання фізико-механічних полів в областях складної форми” (“Constructive tools for mathematical and computer modeling of physical and mechanical fields in the areas of complex shape”)

Авторами монографії стали:

Ігор Баранов, к.т.н., старший науковий співробітник відділу комплексних енерготехнологій Інституту проблем машинобудування імені Підгорного НАН України
ORCID: 0000-0001-6367-8570
Олег Кравченко, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, завідувач відділу комплексних енерготехнологій Інституту проблем машинобудування імені Підгорного НАН України
ORCID: 0000-0003-0048-6744
Ірина Суворова, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу комплексних енерготехнологій Інституту проблем машинобудування імені Підгорного НАН України.
ORCID: 0000-0003-0287-154X
Віталій Гоман, к.т.н., старший науковий співробітник відділу комплексних енерготехнологій Інституту проблем машинобудування імені Підгорного НАН України.
ORCID: 0000-0002-3422-0146
Дмитро Велігоцький, к.т.н., старший науковий співробітник відділу комплексних енерготехнологій Інституту проблем машинобудування імені Підгорного НАН України.
ORCID: 0000-0001-9075-2051

У монографії представлено розвиток структурних методів підвищення апроксимаційної здатності базисних функцій в околі кутових точок області для розв’язування крайових задач, а також розробка локальних структур, які враховують граничні умови на межі області та стикуються із стандартним базисом у межах області.

Розвиток структурних методів на основі перерахованих вище підходів суттєво розширює можливості моделювання фізико-механічних процесів у областях складних форм для створення еколого-економічних пристроїв у різних галузях промисловості.