У видавництві «River Publishers» вийшла друком монографія старшого наукового співробітника ІПМаш НАН України д.т.н. С. Альохіної у співавторстві з д.т.н. М. Максимовим та д.т.н. О. Брунеткіним (Одеський національний політехнічний університет) «Теплові критерії та надійність безпеки ядерного палива»

https://www.riverpublishers.com/book_details.php?book_id=915https://www.riverpublishers.com/book_details.php?book_id=915

У виданні висвітлено основні підходи до стану ядерного палива енергетичних реакторів на останніх етапах ядерно-паливного циклу, які були розроблені авторами на основі досвіду експлуатації українських АЕС.

Монографія індексується науко-метричною базою Scopus.