16.09.2021 відбулося засідання вченої ради ІПМаш ім. А. М. Підгорного НАН України

На засіданні розглянуто наступні питання:

1. Про висунення проектів до участі у конкурсі НАН України за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230).

Доповідач: директор інституту академік НАН України Андрій РУСАНОВ.

2. Наукова доповідь «Розвиток теорії нелінійних механічних коливань та її застосування для підвищення надійності енергетичного обладнання та ракетно-космічної техніки».

Доповідач: завідувач відділу надійності та динамічної міцності д.т.н. Костянтин АВРАМОВ

3. Кадрові питання.

4. Поточні питання.