19 червня 2024 р. в інституті відбулося засідання Експертної комісії з оцінювання ефективності діяльності ІПМаш НАН України за 2018-2023 рр.

Голова Експертної комісії:

в.о. генерального директора Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут”, академік НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. Микола АЗАРЄНКОВ

Члени Експертної комісії:

Зав. відділу електроживлення технологічних систем Інституту електродинаміки НАН України, академік НАН України, д-р техн. наук, проф. Анатолій ЩЕРБА

Директор Інституту газу НАН України, член-кореспондент НАН України, д-р техн. наук, проф. Геннадій ЖУК

Head of the Multiphase Flow Department, Institute of fluid-flow machinery, Polish Academy of Sciences, Prof., D.Sc. Jacek POZORSKI

Завідувач кафедри машинознавства і транспорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, канд. техн. наук, д-р пед. наук, проф. Роман ГОРБАТЮК

Для участі в оцінювальному візиті Експертної комісії Постійна комісія за науковими напрямами при секції фізико-технічних і математичних наук НАН України делегувала директора навчально-наукового інституту “Фізико-технічний факультет” Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, чл.-кор. НАН України, д-ра фіз.-мат. наук, проф. Ігоря ГІРКУ.

Також були присутні представники партнерських організацій:

Ректор Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, д-р наук з державного управління, проф. Володимир БАБАЄВ

Генеральний директор ПАТ “Завод Південкабель”, д-р техн. наук, проф. Володимир ЗОЛОТАРЬОВ

Заступник генерального конструктора АТ “Українські енергетичні машини”, канд. техн. наук Віктор ШВЕЦОВ

Директор інституту, академік НАН України Андрій РУСАНОВ доповів про основні результати та показники інституту за звітний період.

Комісія ознайомилася з роботою наукових відділів та лабораторій інституту.