20.01.2022 відбулося засідання новообраної вченої ради ІПМаш ім. А. М. Підгорного НАН України

На засіданні розглянуто наступні питання:

  1. Затвердження тем дисертаційних робіт та індивідуальних планів робіт аспірантів 1 року навчання.

Доповідач: директор інституту академік НАН України А. В. Русанов.

  1. Вибори голови, заступників голови та ученого секретаря вченої ради інституту.

Доповідач: директор інституту академік НАН України А. В. Русанов.

  1. Наукове повідомлення «Відділ магнетизму технічних об’єктів ІПМаш: історія, наукова діяльність».

Доповідач: головний науковий співробітник відділу магнетизму технічних об’єктів чл.-кор. НАН України В. Ю. Розов, в. о. завідувача відділу магнетизму технічних об’єктів к.т.н. В. С. Грінченко.

  1. Наукове повідомлення «Розвиток теорії та методів термоекономічного аналізу, синтезу, оптимізації інноваційних систем термотрансформації».

Доповідач: в. о. провідного наукового співробітника відділу моделювання та ідентифікації теплових процесів в енерготехнологічному обладнанні д.т.н. В. О. Тарасова.

  1. Поточні питання.