21.12.2022 відбулося розширене засідання вченої ради, збори наукових співробітників та трудового колективу

Засідання проходило у змішаному форматі: очно та дістанційно з використанням платформи Zoom.

Директор інституту, академік НАН України А. В. Русанов привітав усіх із прийдешніми святами і зазначив, що керівництво і колектив докладають максимум зусиль, щоб інститут динамічно розвивався. Він зазначив, що протягом звітного періоду робота інституту була спрямована на забезпечення високої ефективності й стабільності статутної діяльності, виконання договірних зобов’язань та інших завдань в умовах війни.

Директор виступив із звітною доповіддю «Про діяльність Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України у 2022 році», де проаналізував різні аспекти діяльності та досягнуті при цьому основні показники: дані про тематику та обсяги НДР; дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій; науково-експертну діяльність в інтересах та на замовлення органів державної влади; використання досліджень у галузях економіки; публікаційну активність науковців Інституту у наукометричних базах даних та просування журналу інституту до наукометричної бази SCOPUS тощо.

Підсумовуючи виступ, А. В. Русанов подякував за плідну співпрацю, взаєморозуміння і підтримку, а також окреслив коло питань, які мають бути покладені в основу подальшої роботи.

Звіт директора одноголосно схвалено рішенням засідання вченої ради, зборів наукових співробітників та  трудового колективу, а також затверджено річний звіт Інституту.

Директор анонсував дату проведення мiжнародної наукової online конференцiї CAMPE-2023 16-19 жовтня 2023 року спiльно з компанiєю Springer.

Присутнiй на засiданнi Президент Iнженерної академiї України А. Й. Васильєв вручив двi нагороди:

– колективу Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України – «Диплом Iнженерної академiї України» за вагомий внесок у розвиток Iнженерної академiї України та з нагоди 50-рiччя з дня заснування Iнституту проблем машинобудування iм. A. M. Підгорного НАН України,
– директору Iнституту академiку А. В. Русанову – «Срiбну медаль іменi А. М. Підгорного» за видатний внесок у розвиток Iнженерної академiї України.