Енергомашинобудування. Теплова та відновлювальна енергетика. Екологія

Додаток

до наказу № _2_ від _15_січня _ 2018 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ІПМаш НАН України

член-кореспондент НАН України

А. В. Русанов

 

Склад

науково-технічної проблемної ради

«Енергомашинобудування. Теплова та відновлювальна енергетика. Екологія»

 

 1. Русанов Андрій Вікторович, директор інституту, чл.-кор. НАН України, д. т. н., проф. – голова;
 2. Костіков Андрій Олегович, заст. директора, д. т. н., доц. – заст. голови;
 3. Кравченко Олег Вікторович, зав. відділу, д. т. н., с. н. с. – заст. голови;
 4. Сенецький Олександр Володимирович, с. н. с., к. т. н.- учений секретар;
 5. Мацевитий Юрій Михайлович, почесний директор інституту, академік НАН України, д. т. н., проф.;
 6. Тарелін Анатолій Олексійович, зав. відділу, чл.-кор. НАН України, д. т. н., проф.;
 7. Шубенко Олександр Леонідович, зав. відділу, чл.-кор. НАН України, д. т. н., проф.;
 8. Гнесін Віталій Ісайович, пров. н. с., д. т. н., проф.
 9. Колодяжна Любов Володимирівна, пров. н. с., д. т. н., с. н. с.;
 10. Соловей Віктор Васильович, пров. н. с., д. т. н., проф.
 11. Суворова Ірина Георгіївна, пров. н. с., д. т. н., проф.;
 12. Трошенькін Борис Олександрович, пров. н. с., д. т. н., с. н. с.;
 13. Харлампіді Діоніс Харлампійович, пров. н. с., д. т. н., с. н. с.;
 14. Курська Наталія Марсівна, заст. директора, к. т. н., с. н. с.;
 15. Авраменко Андрій Миколайович, с. н. с., к. т. н.;
 16. Альохіна Світлана Вікторівна, с. н. с., к. т. н., с. н. с.;
 17. Аннопольська Ірина Євгеніївна, с. н. с., к. т. н., с. н. с.;
 18. Бабак Микола Юрійович, с. н. с., к. т. н., с. н. с.;
 19. Баранов Ігор Андрійович, с. н. с., к. ф.-м. н.;
 20. Бганцев Валерій Микитович, с. н. с., к. т. н., с. н. с.;
 21. Биков Юрій Адольфович, с. н. с., к. т. н.
 22. Дєдков Валерій Миколайович, с. н. с., к. т. н., с. н. с.;
 23. Зіпунніков Микола Миколайович, с. н. с., к. т. н.;
 24. Лєвтєров Антон Михайлович, с. н. с., к. т. н., с. н. с.;
 25. Михайленко Володимир Григорович, с. н. с., к. т. н., доц.;
 26. Сарапін Володимир Павлович, гол. конструктор, к. т. н.;
 27. Сухоребрий Петро Миколайович, с. н. с., к. т. н., с. н. с.;
 28. Тарасова Вікторія Олександрівна, с. н. с., к. т. н.;
 29. Хорєв Олег Миколайович, с. н. с., к. т. н., с. н. с.;
 30. Чугай Марина Олександрівна, с. н. с., к. т. н., с. н. с.

 

 

Заст. голови НТПР,
д-р техн. наук                                                                                                           А. О. Костіков

 

Учений секретар НТПР,
канд. техн. наук                                                                                                    О. В. Сенецький