ІПМаш НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад відділу термогазодинаміки енергетичних машин:

провідного наукового співробітника за спеціальністю 144 – теплоенергетика,
старшого наукового співробітника за спеціальністю 144 – теплоенергетика,
наукового співробітника за спеціальністю 113 – прикладна математика,
молодшого наукового співробітника за спеціальністю 113 – прикладна математика,
головного інженера за спеціальністю 144 – теплоенергетика.
на умовах строкового договору (контракту).

Термін конкурсу – місяць від дня оголошення.

Заяви та документи для участі у конкурсі направляти за адресою:
ІПМаш НАН України, ученому секретареві,
вул. Пожарського, 2/10,
м. Харків – 46, 61046
+380572 93 10 65