ІПМаш НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу магнетизму технічних об’єктів за спеціальністю 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на умовах строкового договору (контракту)

Термін конкурсу – місяць від дня оголошення.
Заяви та документи для участі у конкурсі направляти за адресою:
ІПМаш НАН України, ученому секретареві,
вул. Пожарського, 2/10,
Харків – 46, 61046
тел. +380572- 93-10-65
Інститут житлом не забезпечує.