Освітньо-наукова програма «Математичне моделювання та оптимізація теплових, механічних процесів і складних геометричних структур»