Рада молодих вчених і спеціалістів

 

Голова Ради

      Баранов Ігор Андрійович

кандидат фізико-математичних наук

      igbaranov.84@gmail.com

 

Рада молодих вчених і спеціалістів Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України є органом громадського самоврядування, що представляє інтереси інженерів та наукових співробітників Інституту в віці до 35 років включно, докторантів та докторів наук до 40 років включно, а також аспірантів незалежно від віку при вирішенні наукових, освітніх і соціальних проблем та бере активну участь у науково-організаційній, освітній, громадській і культурній діяльності Інституту, сприяючи його подальшому розвитку.

Рада здійснює свою діяльність з метою підвищення ефективності дослідницької діяльності в Інституті, забезпечення якості вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні, створення сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності молодих кадрів.

Склад Ради молодих вчених і спеціалістів, обраний на Загальних зборах молодих вчених і спеціалістів ІПМаш НАН України 08.11.2022 р.:
Голова Ради: Баранов Ігор Андрійович
Заступник голови Ради: Дегтярьов Кирило Георгійович
Представник аспірантів: Васечко Віктор Юрійович

Положення про Раду молодих вчених і спеціалістів