Розробки відділу № 22

ДАТЧИК ВІБРОПЕРЕМІЩЕННЯ З ФУНКЦІЯМИ КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ ВІБРАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ

 

Рис. 1. Зовнішній вигляд датчика

Призначення

Датчик призначений для оцінки вібраційного стану обертових частин механізмів ТЕС і ТЕЦ та інших промислових об’єктів. Датчик сигналізує про перевищення розмаху вібропереміщення заданих рівнів та про різку зміну (стрибок) вібрації.

Характеристики

Частотний діапазон: 0,04-1000 Гц.

Діапазон вимірювання розмаху вібропереміщення: 20-1000 мкм.

Аналоговий вихід: 4-20.

Переваги

Контроль розмаху вібропереміщення у заданих смугах частот вимірювання та амплітуд спектральних складових вібропереміщення.

Автоматична перевірка справності функціонування.

RS-485 інтерфейс для віддаленого доступу та передачі даних.

Рівень готовності розробки

IRL3, TRL4.

Охорона інтелектуальної власності

IPR2.

 

Контактна інформація: Сметанкіна Наталя Володимирівна

Інститут проблем машинобудування

ім. А. М. Підгорного НАН України,

Тел.: +380573494719

E-mail: nsmetankina@ukr.net

 

КОМПЛЕКС ПРОГРАМ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ДИНАМІЧНОЇ МІЦНОСТІ, ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ І НАПРУЖЕНЬ У БАГАТОШАРОВОМУ ОСКЛІННЯ З ЕЛЕКТРООБІГРІВОМ ДЛЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ТА ЗАЛІЗНИЧНИХ ЛОКОМОТИВІВ

 

Рис. 1. Елемент оскління ТСК 008УО для літаків АН-148 і АН-158

Рис. 2.

Оскління кабіни високошвидкісного  залізничного локомотиву

Призначення

Даний розрахунковий комплекс дозволяє обчислювати нестаціонарні температурні поля і напруження в багатошаровому осклінні з електрообігрівом і є ефективним інструментом для аналізу міцності й оптимального проектування цих об’єктів. Елементи оскління розглядаються як багатошарові структури під дією динамічних навантажень і температурних полів.

Характеристики

Комплекс включає програми розрахунку динамічної міцності оскління транспорту при ударі птахом та твердим тілом, обчислення температурних полів і напружень та оптимального проектування багатошарового оскління.

Переваги

Комплекс програм дозволяє знизити час і вартість проектування, підвищити якість і надійність конструкцій, а також зменшити витрати на проведення натурних експериментів.

Рівень готовності розробки. Пропозиції для комерціалізації

IRL3, IRL4

На замовлення здійснюються проектування та розрахунки багатошарового оскління літальних апаратів та наземного транспорту.

Охорона інтелектуальної власності

IPR1, IPR2

 

Контактна інформація: Сметанкіна Наталя Володимирівна

Інститут проблем машинобудування

ім. А. М. Підгорного НАН України,

Тел.: +380573494719

E-mail: nsmetankina@ukr.net

 

КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО – ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТА ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ КРИШОК ГІДРОТУРБІН ІЗ ЗМЕНШЕНОЮ ВАГОЮ І ПІДВИЩЕНОЮ МІЦНІСТЮ

Рис. 1. Загальний вигляд кришки гідротурбіни

Призначення

Методика дослідження на основі методу скінченних елементів напружено-деформованого стану кришок радіально-осьової і поворотно-лопатевої гідротурбіни та визначення вібраційних характеристик з урахуванням впливу середовища, а також методики оптимального проектування з метою зниження напружень і зменшення маси і номенклатури матеріалу конструкції.

Характеристики

Комплекс включає методику дослідження кришок гідротурбін та методику оптимального проектування елементів конструкцій гідротурбін.

Переваги

Методики дозволяють розробляти елементи конструкцій гідротурбін з високим рівнем ефективності експлуатаційних характеристик, знизити матеріалоємність та скоротити час проектування конструкцій у цілому.

Рівень готовності розробки. Пропозиції для комерціалізації

IRL2, IRL4

Охорона інтелектуальної власності

IPR1, IPR2

 

Контактна інформація: Сметанкіна Наталя Володимирівна

Інститут проблем машинобудування

ім. А. М. Підгорного НАН України,

Тел.: +380573494719

E-mail: nsmetankina@ukr.net

 

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ НА МІЦНІСТЬ БАГАТОШАРОВОГО КУЛЕСТІЙКОГО ОСКЛІННЯ З ЕЛЕКТРООБІГРІВОМ

Рис. 1. Дослідження кулестійкості багатошарового оскління

Призначення

Методика призначена для оптимального проектування та розрахунку напружено-деформованого стану багатошарового кулестійкого оскління з електрообігрівом для спеціальної техніки, а також куленепробивних склопакетів для цивільного будівництва.

Характеристики

Проектування кулестійких елементів оскління здійснюється на основі оригінальних математичних моделей і теорій з застосуванням ефективних методів розрахунку з урахуванням міцнісних,  конструктивних і технологічних критеріїв.

Переваги

Методика дозволяє знизити час і вартість проектування, підвищити якість і надійність конструкцій, а також зменшити витрати на проведення натурних експериментів, зменшити вартість виготовлення оскління.

Рівень готовності розробки. Пропозиції для комерціалізації

IRL3, IRL4

На замовлення здійснюються проектування та розрахунки багатошарового оскління літальних апаратів та наземного транспорту.

Охорона інтелектуальної власності

IPR1, IPR2

 

Контактна інформація: Сметанкіна Наталя Володимирівна

Інститут проблем машинобудування

ім. А. М. Підгорного НАН України,

Тел.: +380573494719

E-mail: nsmetankina@ukr.net

 

ОЦІНКА ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ В УМОВАХ МАЛОЦИКЛОВОЙ ВТОМИ І ПОВЗУЧОСТІ

 

Рис. 1. Оцінка тріщиностійкості елементів енергетичного обладнання

Призначення

Методика призначена для розрахункової оцінки тріщиностійкості високотемпературних елементів конструкцій, що працюють в умовах циклічного навантаження і повзучості матеріалу, при наявності поверхневих і підповерхневих тріщин. Розробка становить інтерес для діючих і нових енергетичних об’єктів. Методика увійшла складовою частиною в нормативний документ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Визначення розрахункового ресурсу та оцінка жівучості роторів и корпусних деталей турбін. Методичні вказівки: СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-52: 2011 ».

Характеристики

Методика базується на чисельному інтегруванні кінетики тріщини від вихідної величини до досягнення критичного розміру при багаторежимному статичному і циклічному навантаженні. При цьому використовується принцип підсумовування швидкостей росту тріщини від всіх режимів, які визначаються рівняннями типу Періса через коефіцієнт інтенсивності напружень у вершині тріщини і його розмах. Інтегрування за часом кінетичних рівнянь здійснюється методом Ейлера з автоматичним вибором кроку. Коефіцієнт інтенсивності напружень обчислюється за розподілами напружень і переміщень в околі вершини тріщини з використанням методу скінченних елементів.

Переваги

Дозволяє моделювати різні ситуації при багаторежимній експлуатації енергообладнання з виявленими або гіпотетичними тріщинами з урахуванням нестаціонарних температурних полів, старіння матеріалу, агресивності середовища та інших факторів. Використання розробленої методики оцінки тріщиностійкості дозволить враховувати вплив експлуатаційних і технологічних факторів на довговічність елементів енергообладнання як на стадії їх проектування, так і на стадії експлуатації. Впровадження цієї методики в практику розрахунків ресурсу енергомашін дозволить більш обґрунтовано сформулювати вимоги дефектоскопічного і міжремонтного контролю для забезпечення їх надійної роботи.

Рівень готовності розробки. Пропозиції для комерціалізації

IRL3, IRL4

На замовлення здійснюється оцінка тріщиностійкості роторів турбін, замкових з’єднань лопаток газотурбінних установок та інших об’єктів.

Охорона інтелектуальної власності

IPR1, IPR2

Контактна інформація: Сметанкіна Наталя Володимирівна

Інститут проблем машинобудування

ім. А. М. Підгорного НАН України,

Тел.: +380573494719

E-mail: nsmetankina@ukr.net