Розробки відділу № 33

МОДЕЛЬНі ВИПРОБУВАНня РЕАКТИВНИХ ГІДРОМАШИН НА ЕНЕРГОКАВІТАЦІЙНИХ СТЕНДАХ

Призначення

До складу лабораторії гідравлічних машин входять два замкнених гідродинамічних стенди ЕКС-15 і ЕКС-30, які призначено для:

  • проведення комплексних експериментальних досліджень при створенні високоефективних проточних частин гідромашин;
  • проведення науково-дослідних робіт з вивчення робочого процесу в гідромашинах;
  • приймально-здавальних випробувань вертикальних реактивних гідравлічних машин всіх типів.

Технічні характеристики                                                                    ЕКС-15                     ЕКС-30

Діаметр робочого колеса моделі, мм                                                   350-380                       350-400

Напір, м                                                                                                      ≤ 12 (15)                   ≤ 25 (30)

Витрата, м3/с                                                                                             ≤0,56 (≤0,7)          ≤0,3 (≤0,5)

Потужність привідних двигунів постійного

току циркуляційних насосів, кВт                                                          ≤160                                  ≤160

Потужність балансирного двигуна-генератора, кВт                        ≤200                                  ≤180

Гідродинамічні стенди лабораторії відповідають всім рекомендаціям міжнародного стандарту IEC 60193.

Переваги

Гідродинамічні стенди за своїми параметрами і обладнанню є унікальною спорудою, яка не має аналогів в Україні. Це підтверджується виконаними роботами з метрологічної атестації та повірки обладнання стендів і градуювальної установки УГ-1.

Рівень готовності розробки. Пропозиції для комерціалізації

IRL7, TRL5.

На замовлення здійснюються дослідження та приймально-здавальні випробування вертикальних гідравлічних машин всіх типів.

Охорона інтелектуальної власності

IPR2

Контакти

Русанов Андрій Вікторович

E-mail: rusanov@ipmach.kharkov.ua

+38 057 349 47 24

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ УСТАНОВКИ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПЕРЕРОБКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Призначення

Пропонується вдосконалення установки низькотемпературної переробки природного газу (НППГ) для родовищ з різнонапірними свердловинами. У типову установку НППГ запроваджується додаткова турбодетандерна установка ( див. схему на рис. 1). У останній надлишковий тиск природного газу з високонапірних свердловин використовується в турбодетандері, що приводить у дію компресор, який служить для підвищення тиску газу низьконапірних свердловин. Вдосконалена установка містить: вхідні колектори 1, 2; сепаратори 3, 4, 8, 10; турбодетандери 5, 9; компресори 6, 11; рекуперативний теплообмінник 7. На рис. 2 див. фото турбодетандера виробництва ПАО “Турбогаз”, м. Харків.

Технічні характеристики

Тиск газу у свердловинах, МПа:

високонапірних                               7,0-4,2

низьконапірних 3,0-3,8 Тиск газу у магістралі, МПа 3,0 Масова витрата газу, кг/с:

високонапірних                                     30

низьконапірних                               15-30

Переваги

Установка дозволяє поліпшити якість газу, що транспортується, продовжити строк експлуатації родовища без використання дотискувального компресора. Очікувальний строк окупності додаткового устаткування ~2 роки.

Рівень готовності

IRL2, TRL1

На замовлення здійснюється розрахунок матеріального балансу газових потоків та видача рекомендацій щодо режимів експлуатації установки

Охорона інтелектуальної власності

IPR3

Контакти

Русанов Андрій Вікторович

E-mail: rusanov@ipmach.kharkov.ua

+38 057 349 47 24

 

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РОЗРАХУНКУ АЕРОПРУЖНИХ КОЛИВАНЬ РОБОЧИХ ЛОПАТОК ОСЬОВОЇ ТУРБІНИ ТА КОМПРЕСОРА

 

Призначення

Програмні комплекси можуть використовуватися:

  • для розрахунку тривимірного потоку газу через ступінь (відсік) турбомашини з врахуванням обертання робочого колеса і коливань лопаток під дією нестаціонарних сил (без розділення нестаціонарних ефектів, викликаних зовнішньою нерівномірністю потоку і коливаннями лопаток);
  • для прогнозування автоколивань та флатера робочих лопаток.

Програмні комплекси можуть бути використані в конструкторських бюро і підприємствах, що проектують і виготовляють паро – і газотурбінне устаткування енергетичного машинобудування, авіаційного газотурбобудування.

 

Характеристики

Аеропружна модель заснована на розв’язанні зв’язаної задачі нестаціонарної газодинаміки (рівняння Нав’є-Стокса) та пружних коливань робочих лопаток (модальний підхід).

Результатом розв’язання зв’язаної задачі є:

а) нестаціонарні поля газодинамічних параметрів;

б) нестаціонарні навантаження, що діють на лопатки, та їх спектральний аналіз;

в) амплітудно-частотні спектри коливань лопаток.

Використання пакету програм дозволяє:

  • підвищити ККД, надійність і ресурс лопаткових апаратів турбомашини (компресора);
  • прогнозувати аеродинамічні та аеропружні характеристики лопаткових апаратів, можливі зони самозбудних коливань (флатеру) або автоколивань.

Переваги

Розробка має світовий пріоритет. Аналогів немає.

Рівень готовності розробки. Пропозиції для комерціалізації

IRL8, TRL9.

На замовлення здійснюється продаж комплекса розрахункових програм, інструкція з використання програм, а також навчання персоналу.

Охорона інтелектуальної власності

IPR1, IPR2.

Контакти

Русанов Андрій Вікторович

E-mail: rusanov@ipmach.kharkov.ua

+38 057 349 47 24