Розробки відділу № 43

Універсальний програмний метод адаптації транспортного двигуна до бензоетанолу

Призначення

Метод дозволяє, шляхом програмної адаптації блоку керування транспортним двигуном (створенням додаткової програми, інтегрованої в шатний блок керування) забезпечити ефективну роботу двигуна на бензині та бензоетанолі. Розроблений метод враховує необхідність коригування кута запалювання та циклової подачі бензоетаолу в залежності від вмісту етанолу у бензоетанолі.

Характеристики

Розроблена дворежимна прошивка блоку керування двигуном має розмір 128 кБ, що дозволяє перепрограмовувати усі типи блоків керування двигуном автопарку України.

Переваги

Розроблений метод є універсальним для усіх транспортних двигунів, та не має аналогів в Україні.

Рівень готовності розробки. Пропозиції для комерціалізації

IRL8, TRL4.

На замовлення здійснюються перепрограмування блоків керування двигуном та порівняльні моторні випробування двигунів на бензині та бензоетанолі.

Рис. 1. Залежність тривалості впорскування бензину та бензоетанолу від частоти обертання колінчастого валу та ступеня відкриття дроселя за  зовнішньою характеристикою

Контакти

Авраменко Андрій Миколайович

E-mail: an0100@ukr.net

+38 057 349 47 35

 

Електролізер високого тиску

Призначення

Розробку призначено для отримання чистого водню та кисню шляхом електролітичного розкладання води. Електролізер може бути використано в промисловості, енергетиці, хімічній, металургійній, харчовій промисловості та ін.

Технічні характеристики

Споживання електроенергії 4,0-4,1 кВт×год. на отримання 1 м3 водню і 0.5 м3 кисню.

Тиск газів – 15.0-20.0 МПа.

ККД  –          75-77 %

Продуктивність по водню – 1.0 – 6.0 м3

Продуктивність по кисню –  0.5 -3.0 м3

Витрати води на 1 м3 водню  – 840±20 г.

Переваги

Електролізер забезпечує генерацію газів з тиском до 20,0 МПа, що виключає необхідність використання компресорної техніки. Відсутність розділових мембран підвищує надійність і безпеку експлуатації електролізної установки. В розробленій конструкції електролізера для активації електродних матеріалів не використовуються рідкоземельні метали і метали платинової групи. В порівнянні з існуючими аналогами розроблений варіант електролізера має на 12-15 % більш високий коефіцієнт трансформації енергії. Електролізер працює в автоматичному режимі.

 

Рівень готовності розробки. Пропозиції для комерціалізації

IRL7, TRL6

На замовлення здійснюється виготовлення, постачання та науково-технічний супровід адаптації обладнання до конкретних умов експлуатації.

Охорона інтелектуальної власності

IPR1, IPR3

Електролізер високого тиску продуктивністю 1,0 м3 водню на годину

(High Pressure Electrolyzer of 1,0 м3/hr hydrogen productivity)

Контакти

Авраменко Андрій Миколайович

E-mail: an0100@ukr.net

+38 057 349 47 35

 

Метод підтримки стабільності бензоетанолу на борту транспортного засобу

Призначення

Метод дозволяє, шляхом гідрокавітаційної обробки сумішевого палива (бензоетанолу) підтримувати його стабільність на борту транспортного засобу, що забезпечує ефективну роботу ДВЗ, особливо в умовах низьких температур навколишнього середовища. Також розроблений метод дозволяє обирати раціональні параметри гідродинамічного кавітатора, що забезпечують мінімальний гідравлічний опір та необхідний ресурс.

Характеристики

Бортовий гідродинамічний кавітатор дозволяє обробляти бензоетанол  з енергозатратами 0,0016 кВт·ч/л, що не погіршує ККД двигуна. Має мінімальні розміри, легко інтегрується у паливну систему транспортного засобу. Після обробки бензоетанол зберігає стабільність протягом 3 місяців.

Переваги

Розроблений метод дозволяє підтримувати стабільність бензоетанолу у широких температурних межах навколишнього середовища, та не має аналогів в Україні.

Рівень готовності розробки. Пропозиції для комерціалізації

IRL8, TRL4.

На замовлення здійснюються проектування та розрахунки проточних частин гідродинамічних кавітаторів, порівняльні лабораторні дослідження стабільності сумішевих палив та моторні випробування.

Охорона інтелектуальної власності

IPR1, IPR2.

Рис. 1. Інсталяція  гідродинамічного кавітатора в паливну систему моторного стенда з двигуном МЕМЗ

Контакти

Авраменко Андрій Миколайович

E-mail: an0100@ukr.net

+38 057 349 47 35

 

МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

МОТОРНИХ БІОПАЛИВ

Призначення

Для поліпшення економічних та екологічних показників двигунів внутрішнього згоряння

Характеристики

Адаптацію ДВЗ для підвищення ефективності застосування моторних біопалив реалізовано шляхом створення нової програми та інтегрування її в блок керування двигуном, яка включає базову. Дворежимна програма керування для ДВЗ з іскровим запалюванням (розміром 128 Кб, або в залежності від розміру штатної програми). Використання розробки дозволяє знизити рівень споживання палив нафтового походження на 5- 85%, шляхом використання біологічних домішок (етанолу), знизити рівень викидів оксиду азоту на 20%, та незгорівших вуглеводнів на 15%.

Переваги

Маловитратний метод адаптації забезпечує ефективну роботу двигунів з іскровим запалюванням на біопаливі та не потребує установки додаткового устаткування на автомобіль і не вимагає додаткової сертифікації.

Рівень готовності розробки. Пропозиції для комерціалізації

TRL 5. Дворежимна програма керування для ДВЗ з іскровим запалюванням.

Розроблений метод адаптації та дворежимна програма керування для ДВЗ проходить стадію узгодження з заводом-виробником базового двигуна (Мелітопольський моторний завод, 72311, Україна, Запорізька область, м. Мелітополь, Каховське шосе 17).

Охорона інтелектуальної власності

IPR2.

Контакти

Авраменко Андрій Миколайович

E-mail: an0100@ukr.net

+38 057 349 47 35