Розробки відділу № 53

МЕТОДИКА СИСТЕМНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПАРОКОМПРЕСОРНИХ ХОЛОДИЛЬНИХ І ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК

 

Призначення

Методика може бути використана в розрахунковому комплексі системи моніторингу діючих теплонасосних і холодильних установок з метою підвищення їх енергетичної ефективності шляхом термоекономічної оптимізації та модернізації обладнання.

 

Характеристики

Методика використовує апарат термоекономіки, що поєднує елементи економічного розрахунку та ексергетичного аналізу, і дозволяє здійснювати термодинамічне тестування ефективності експлуатації термотрансформаторів за обмеженим обсягом параметрів, що заміряються.

 

Переваги

На відміну від традиційного техніко-економічного аналізу розроблена методика дозволяє виявити причини виникнення аномалій у роботі кожного елемента системи і оцінити їх вплив на приводну енергію компресора, розрахувати монетарну вартість термодинамічних втрат з визначенням їх внеску в загальну вартість холоду або теплоти, що виробляється установкою.

Рівень готовності розробки. Пропозиції для комерціалізації

IRL4, TRL3.

Пакет прикладних програм щодо розрахунку, діагностиці та термоекономічної оптимізації готовий до практичного застосування. На замовлення здійснюється навчання персоналу.

Охорона інтелектуальної власності

IPR1, IPR2.

Контакти

Мацевитий Юрій Михайлович

E-mail: matsevity@ipmach.kharkov.ua

+38 057 349 48 02