Загальна інформація

Центр колективного користування

науковими приладами та обладнанням НАН України

«Центр експериментальних досліджень процесів перетворення енергії»

Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Метою створення Центру колективного користування науковим обладнанням при ІПМаш НАН України є підвищення ефективності використання наявної експериментальної бази та її оновлення для надання послуг на базі апаратного та програмного забезпечення досліджень фізико-енергетичних процесів в галузі енергетики та машинобудування шляхом стендових випробувань, фізичного моделювання, розрахунково-експериментальних досліджень, системного аналізу та узагальнення отриманих результатів.

         Виходячи з наукових напрямів, які є пріоритетними для Інституту, до складу Центру колективного користування включено три експериментально-дослідницьких комплекси, зокрема:

  • «Гідравлічні процеси в енергетичних та технологічних системах»
  • «Енергоефективні та екологічно безпечні технології виробництва та використання композиційних палив»
  • «Електро- та плазмохімічні процеси в альтернативних еко-енерготехнологіях»

Порядок надання послуг

– Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому обладнанні ЦККП НАН України (далі – замовники), два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів і обладнання ЦККП (згідно з п. 3.2. Положення про Центр колективного користування науковими при-ладами/обладнанням з наукового (науково-технічного) напряму НАН України)

– Директор ІПМаш НАН України своїм наказом узгодженим з Бюро Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, затверджує графік надання послуг установам НАН України

Порядок оформлення заявок та виконання робіт

  • Установа НАН України (Замовник) повинні подати заявку на ім’я директора інституту (Виконавець), підписану керівником та завірену печаткою
  • Замовник та Виконавець укладають угоду про проведення робіт на наукових приладах
  • Виконання замовлень для установ НАН України проводиться згідно з графіком узгодженим з Бюро Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України
  • Надання (відшкодування) витратних матеріалів забезпечується замовниками згідно розрахунку витрат
  • Платні послуги з використанням приладів Центру НАН України для потреб інших замовників надаються згідно чинного законодавства України

керівник центру – старший науковий співробітник, кандидат технічних наук Павло Олексійович Коротаєв

+38 057 349 47 93

korotaiev@ipmach.kharkov.ua