БОЖКО Олександр Євгенович

 

12.07.1935–28.10.2013

Відомий український учений в галузі механіки, кібернетики, електротехніки, засновник наукової школи з керування вібрацією і ударом у технологічних процесах, вібраційної надійності машин і приладів, член-кореспондент НАН України, лауреат премій НАН України ім. Г. Ф. Проскури та ім. В. М. Хрущова.

О. Є. Божком уперше запропоновані принципи широтно-імпульсних і часоімпульсних систем фазового керування тиристорними перетворювачами.

Він створив теорію відтворення широкосмугових стохастичних вібрацій та методи відтворення просторових вібрацій. У прикладному аспекті вони реалізуються в системи, призначені для авіаційної промисловості. Спрямовував свої зусилля на створення теорії активного (керованого) вібраційного захисту об’єктів.

У теорію коливань він ввів нові розв’язки з динаміко-енергетичних зв’язків лінійних і нелінійних коливальних систем з будь-яким числом степенів вільності, розвинув теорію оптимального керування коливаннями та створив алгоритми оптимального і квазіоптимального керування коливальними системами з будь-яким числом степенів вільності.

О. Є. Божком отримані також нові результати в теорії електромагнітних систем порушення вібрацій, створено нову концепцію перехідних процесів в електричних колах постійного і змінного струмів. Створено теорію взаємозв’язку теорій надійності й опору втоми.