КРАВЧЕНКО Олег Вікторович

04.10.1964

Кравченко О.В. – відомий вчений в галузі паливних енерготехнологій, зокрема водневих, член-кореспондент НАН України, академік Інженерної академії України, лауреат премії імені Г.Ф. Проскури НАН України.

Кравченком О.В. розроблено теоретичні та методологічні основи інтенсифікації фізико-хімічних та хіміко-технологічних процесів в паливних технологіях, заснований на застосуванні методів активації. Створені ним методи та обладнання для механохімічної, гідрокавітаційної, кріомеханічної, водневої та інших видів активації дозволяють здійснювати оптимізацію процесів енергоперетворення в технологіях видобутку, переробки та ефективного спалювання енергетичних вуглеводнів, досягати максимального рівня їх ефективності.

Кравченком О.В розроблено принципово нову методологію гідрокавітаційної активації рідких гомогенних та гетерогенних середовищ, створено обладнання для здійснення процесів часткових низькотемпературного крекінгу та гідрокрекінгу вуглеводнів, а також одержання нових типів рідких і суспензійних композиційних палив з покращеними фізико-хімічними властивостями. Результати цих досліджень відкрили перспективи виготовлення та ефективного екологічно безпечного спалювання в енергетичних установках нових видів композиційних палив на основі вуглеводнів та різноманітних вологовміщуючих відходів.

Світовим науковим пріоритетом Кравченка О.В. є виявлений та досліджений ним ефект водневої активації дифузії та фільтрації, який разом з розробленим методом одержання воденьгенегуючих наносуспензій, що утворюють водень в екзотермічних реакціях з водою, покладено в основу технології комплексного водневого термобарохімічного впливу на продуктивні горизонти нафтових та газових свердловин з метою збільшення видобутку вуглеводнів.

Результати досліджень Кравченка О.В. та створені на їх основі інноваційні технології добре відомі та широко впроваджені в Україні, Польщі, Китаї, Туркменістані, США, Грузії, В’єтнамі та інших країнах.