МАЦЕВИТИЙ Юрій Михайлович

24.02.1934

Відомий учений у галузі теплофізики і теплоенергетики, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії наук України, лауреат Державних премій СРСР і України в галузі науки і техніки, лауреат премій НАН України ім. Г. Ф. Проскури та ім. В. І. Толубинського, лауреат Премії академій наук України, Білорусі і Молдови, заслужений діяч науки і техніки України, почесний громадянин міста Харкова.

Наукові інтереси вченого охоплюють широкий спектр задач, пов’язаних з дослідженнями найбільш відповідальних елементів конструкцій енергетичних машин, що працюють в екстремальних умовах (високі температури, тиски та ін.). Він очолює школу з теплофізики в області моделювання та ідентифікації нелінійних теплових процесів. Під його керівництвом знаходить подальший розвиток теорія обернених задач теплопровідності, що є основою ідентифікації теплових процесів і діагностики теплового стану енергетичного обладнання.

Наукова діяльність Ю. М. Мацевитого тісно пов’язана з вирішенням науково-технічних проблем, які стоять перед ПАТ “Турбоатом”, ДП «Завод ім. Малишева» (м. Харків), ДП ВО «Південмаш» і КБ «Південне» (м. Дніпро), АТ «Мотор Січ» і ДП ЗМКБ «Прогрес» (м. Запоріжжя), НДІ “Шторм” (м. Одеса), ПАТ «Хартрон» і НДТІП (м. Харків), а також Зміївською ТЕС, Харківськими ТЕЦ-3 і ТЕЦ-5 та іншими підприємствами, що належать до паливно-енергетичного комплексу України.

Фундаментальні і прикладні роботи, що проводяться сьогодні в ІПМаш НАН України під керівництвом академіка НАН України Ю. М. Мацевитого, спрямовані на вирішення проблем підвищення маневреності, надійності, економічності та продовження ресурсу енергетичного обладнання, зокрема на підвищення енергоефективності роботи турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції та удосконалення режимів їхньої експлуатації.