ПІДГОРНИЙ Анатолій Миколайович

05.04.1932–24.01.1996

Відомий український учений в галузі енергетичного машинобудування та водневої енергетики, академік Національної академії наук України, академік Міжнародної інженерної академії, засновник і перший президент Інженерної академії України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена «Дружби народів», крупний організатор науки, засновник і перший директор Інституту проблем машинобудування НАН України (1972–1996 рр.)

Наукові інтереси вченого пов’язані з дослідженням найбільш відповідальних елементів конструкцій енергетичних машин, що працюють в екстремальних умовах, і спрямовані на підвищення їхньої міцності, працездатності та зниження металомісткості. На основі теоретичних досліджень, проведених ним та його учнями, створені нові методи для розрахунку елементів і конструкцій енергетичних машин.

З ініціативи А. М. Підгорного в інституті розвивається новий науковий напрям з використання альтернативних палив, у тому числі водню, в енергетиці, на транспорті та в інших галузях народного господарства. Розроблено фундаментальні основи застосування водню як палива в енергетичних установках різного призначення.