РОЗОВ Володимир Юрійович

26.11.1945

Відомий учений у галузі електротехніки і електроенергетики, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, лауреат премії НАН України ім. В. М. Хрущева.

Наукова діяльність вченого спрямована на вирішення фундаментальних та прикладних проблем моделювання, розрахунку і управління магнітним полем  технічних об’єктів. Ним узагальнено теорію магнетизму для різних класів технічних об’єктів (кораблів, бронетехніки, трубопроводів, космічних апаратів, електроенергетичного обладнання та електромереж), започатковано новий науковий напрям «магнетизм технічних об’єктів» і створено однойменну наукову школу, зроблено значний внесок у розвиток унікального Магнітодинамічного комплексу інституту, якому надано статус наукового об’єкта національного надбання. Це дозволило отримати принципово нові результати світового рівня з магнетизму технічних об’єктів, які впроваджено в оборонну і космічну галузі, паливно-енергетичний комплекс та медичну екологію.

Сьогодні в відділі магнетизму технічних об’єктив ІПМаш НАН України під науковим керівництвом і за безпосередньою участю чл.- кор. НАН України В. Ю. Розова проводяться фундаментальні та прикладні дослідження, спрямовані на подальший розвиток наукових основ магнетизму технічних об’єктів, на вирішення проблем зменшення електромагнітного впливу об’єктів електроенергетики на людину та довкілля.