СТОЯН Юрій Григорович

19.10.1935

Відомий учений у галузях прикладної математики, обчи­слювальної геометрії, методів оптимізації, дослідження опера­цій, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної пре­мії України в галузі науки і техніки.

Основним напрямом наукової діяльності Ю. Г. Стояна є фундаментальні дослідження в галузі математичного моделювання і розробки методів розв’язання оптимізаційних задач розміщення об’єктів довільної просторової форми та фізичної природи.

Він є фундатором нового наукового напряму – геометричного проектування, ним створена теорія, завдяки якій стало можливим розв’язання широкого кола важливих задач, пов’язаних з оптимізацією процесу розміщення реальних об’єктів.

Запропонований Ю. Г. Стояном метод phi-функцій для аналітичного опису відношень геометричних об’єктів та моделювання процесу їх розміщення дав можливість уперше в світі побудувати математичні моделі класу задач геометричного проектування у вигляді задач математичного програмування. Це відкрило шлях до застосування методів локальної та глобальної оптимізації для ефективного розв’язання NP-складних геометричних задач. На цей час метод phi-функцій визнано найбільш могутнім засобом математичного моделювання задач розміщення.

Ю. Г. Стоян – автор нової методології комп’ютерного моделювання задач геометричного проектування, реалізованої у вигляді інформаційних систем розв’язання задач розміщення геометричних об’єктів в евклідових та інтервальних просторах.