ФІЛІППОВ Анатолій Петрович

29.11.1899–23.04.1978

Відомий український учений у галузі механіки, академік АН УРСР, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки.

А. П. Філіппов – визнаний крупний спеціаліст в галузі динамічної міцності механічних систем, будівельної механіки. Його роботи з коливань конструкцій і поводження їх при дії динамічних навантажень є складовою частиною класичних досліджень у цій галузі.

Він створив і очолив науковий напрям з оцінки міцності елементів сучасних конструкцій в умовах інтенсивних статичних і динамічних навантажень при врахуванні високотемпературних полів і впливу середовища.

А. П. Філіпповим докладно розглянуті проблеми вимушених нестаціонарних коливань, що виникають при переході від одного усталеного режиму роботи машини до іншого. Велику роль відіграли роботи А. П. Філіппова в розвитку досліджень напружено-деформованого стану конструкцій при ударних, імпульсних і нестаціонарних навантаженнях, а також у дослідженні деформацій і напружень у конструкціях під впливом рухомих навантажень.

А. П. Філіппов був одним з піонерів широкого використання обчислювальної техніки для розв’язання задач динаміки і міцності в машинобудуванні та будівництві. Йому належить заслуга в розвитку проблеми оптимізації конструкцій за міцнісними і вібраційними характеристиками.