ШУБЕНКО-ШУБІН Леонід Олександрович

25.07.1907–28.08.1994

Відомий учений у галузі енергетики та енергетичного парогазотурбобудування, академік Національної академії наук України, лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і техніки, Герой Соціалістичної Праці.

Під керівництвом Л. О. Шубенка-Шубіна розроблені і створені парові та газові турбіни, що поставили радянське турбобудування на передові позиції світового енергомашинобудування. Серед них турбіни потужністю 25, 50, 100, 160, 300 і 500 тис. кВт з початковими параметрами пари 10-24 МПа і 500-565 0С; турбіна СКР-100 потужністю 100 тис. кВт для роботи на парі супернадкритичних параметрів (30 МПа і 650 0С); серія турбін для атомних електростанцій потужністю 70, 220 і 500 тис. кВт, якими оснащувалися основні АЕС Радянського Союзу та ряду зарубіжних країн.

До основних напрямів його діяльності належать корінне удосконалювання процесу проектування потужних енергетичних турбоагрегатів шляхом широкого використання досягнень математики та обчислювальної техніки, створення систем автоматизованого проектування оптимальних конструкцій основних вузлів турбоагрегатів. Під його керівництвом створені та реалізовані на ЕОМ системи проектування та вдосконалювання технологічних схем турбоустановок, методи оптимізації основних параметрів і автоматизації конструювання ступенів з довгими  гвинтовими лопатками (у тому числі останнього ступеня), підсистема розв’язання  задач керування тепловим станом турбомашин у загальній системі їх проектування та ін.