№ 41 Відділ когенераційних систем

В. о. завідувача відділу

Орлова Наталя Олександрівна

науковий співробітник, кандидат технічних наук

Email: orlova@ipmach.kharkov.ua

Науковий консультант відділу

Костіков Андрій Олегович

член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник, доцент,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії академій наук України, Білорусі, Молдови

Кадровий склад відділу:

Костіков Андрій Олегович

Тарасова Вікторія Олександрівна, старший науковий співробітник, доктор технічних наук,
лауреат премії академій наук України, Білорусі, Молдови, старший науковий співробітник

Яковлєв Віктор Андрійович, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Голощапов Володимир Миколайович, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Воронцова Анна Леонідівна, провідний інженер

Стоян Юрій Євгенович, провідний інженер