142 – енергетичне машинобудування

Освітньо-наукова програма «Енергетичне машинобудування»

Навчальний план підготовки докторів філософії

Гарант освітньо-наукової програми – академік НАН України, доктор технічних наук, професор Русанов Андрій Вікторович

ipmach@ipmach.kharkov.ua

+38 0572 93-01-44

До уваги аспірантів першого року навчання: кінцевий термін складання індивідуального навчального плану – 31 травня.

Дисципліни вільного вибору

  • Моделювання нестаціонарних в’язких просторових течій у проточних частинах турбомашин
  • Аеропружні явища в лопаткових апаратах турбомашин
  • Теорія пограничного шару
  • Оптимізація і ідентифікація параметрів і характеристик енергоустановок при їх проектуванні та доводці
  • Альтернативні джерела енергії та когенераціонні технології в енергетиці
  • Теплообмін в двигунах внутрішнього згоряння та теплонапруженість їх деталей
  • Енергетичні установки на низькокиплячих робочих тілах
  • Конструкції та розрахунок гідромашин

Більш детальна інформація про дисципліни вільного вибору освітньо-наукової програми «Енергетичне машинобудування» міститься за посиланням