144 – теплоенергетика

Освітньо-наукова програма «Теплоенергетика»

Навчальний план підготовки докторів філософії

Гарант освітньо-наукової програми – доктор технічних наук, старший дослідник Тарасова Вікторія Олександрівна

vat523710@gmail.com

+38 0572 93-10-55

До уваги аспірантів першого року навчання: кінцевий термін складання індивідуального навчального плану – 31 травня.

Дисципліни вільного вибору

  • Воднева енергетика
  • Математичне моделювання, ідентифікація та оптимізація теплових процессів
  • Композиційні палива в  енергетиці.  Підвищення енергоеколічних показників процесів їх виробництва та спалювання.
  • Методи та обладнання для інтенсифікації фізико-хімічних процесів в технологіях видобутку  та енерготехнологічної переробки вуглеводневих енергоносіїв.
  • Теплові аспекти безпеки об`єктів атомного енергетичного комплексу
  • Когенераційні установки
  • Холодильне обладнання
  • Наукові основи проектування систем забезпечення мікроклімату
  • Аналіз ефективності систем термотрансформації методами прикладної термодинаміки
  • Термопружний стан елементів енергетичного обладнання

Більш детальна інформація про дисципліни вільного вибору освітньо-наукової програми «Теплоенергетика» міститься за посиланням