Спецрада Д 64.180.02

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА   Д 64.180.02
cпеціальності:

05.05.16 Турбомашини та турбоустановки (паспорт спеціальності)

05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика (паспорт спеціальності)

    • Голова ради: д.т.н., професор, академік НАН України Мацевитий Юрій Михайлович
    • Заступник голови: д.т.н., професор, чл.-кор. НАН України Шубенко Олександр Леонідович
    • Вчений секретар: к.т.н., старший науковий співробітник Альохіна Світлана Вікторівна
    • Технічний секретар: Котульська Ольга Валеріївна

Контакти: т. +38(0572)942794, e-mail: specsovet@ipmach.kharkov.ua

БАБАЄВ АРТЕМ ІВАНОВИЧ
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ВПЛИВ ПАРОРОЗПОДІЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ТУРБІН ВЕЛИКОЇ ПОТУЖНОСТІ

Автореферат дисертації (26.10.2018)[.PDF]
Відгук (16.11.2018)[.PDF]
Відгук (16.11.2018)[.PDF]
Дисертація (26.10.2018)[.PDF]

БАХМУТСЬКА ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РОТОРІВ ПАРОВИХ ТУРБІН ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕПЛОВОГО ТА ТЕРМОНАПРУЖЕНОГО СТАНУ НА ПУСКОВИХ РЕЖИМАХ

Автореферат дисертації (05.10.2018)[.PDF]
Відгук (26.10.2018)[.PDF]
Відгук (26.10.2018)[.PDF]
Дисертація (26.10.2018)[.PDF]

ТЕРТИШНИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ БЛОКОВО-КОМПЛЕКТНИХ ТУРБОКОМПРЕСОРНИХ АГРЕГАТІВ З ГАЗОТУРБІННИМ ПРИВОДОМ ДЛЯ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ

Автореферат дисертації (24.09.2018)[.PDF]
Відгук (11.10.2018)[.PDF]
Відгук (11.10.2018)[.PDF]
Дисертація (11.10.2018)[.PDF]

КАЗАРОВА ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ КОГЕНЕРАЦІЇ

Автореферат дисертації (20.02.2018)[.PDF]
Відгук (12.03.2018)[.PDF]
Відгук (12.03.2018)[.PDF]
Дисертація (12.03.2018)[.PDF]

ЗАЄЦЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО
НАГРІВУ ДУТТЄВОГО ПОВІТРЯ НА ОСНОВІ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОТИ ПРОДУКТІВ ГОРІННЯ

Автореферат дисертації (19.01.2018)[.PDF]
Відгук (9.02.2018)[.PDF]
Відгук (9.02.2018)[.PDF]
Дисертація (9.02.2018)[.PDF]