Спецрада Д 64.180.02

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА   Д 64.180.02
cпеціальності:

05.05.16 Турбомашини та турбоустановки (паспорт спеціальності)

05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика (паспорт спеціальності)

    • Голова ради: д.т.н., професор, чл.-кор. НАН України Русанов Андрій Вікторович
    • Заступник голови: д.т.н., чл.-кор. НАН України Костіков Андрій Олегович
    • Вчений секретар: д.т.н., старший науковий співробітник Альохіна Світлана Вікторівна
    • Технічний секретар: Котульська Ольга Валеріївна

детальніше у додатку до наказу Міністерства освіти і науки України  від 28 грудня 2019 р№ 1643

Контакти: т. +38(0572)942794, e-mail: specsovet@ipmach.kharkov.ua

АНДРЄЄВА ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ВИКОРИСТАННЯ КОНВЕКТИВНИХ СТРУКТУР В ШАРАХ В’ЯЗКОЇ РІДИНИ З ТВЕРДИМИ ГРАНИЦЯМИ
ДЛЯ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ ЛЕГУЮЧОЇ ДОМІШКИ В РОЗПЛАВІ СТАЛІ
Автореферат дисертації(19.09.2019)[.PDF] Відгук (11.10.2019)[.PDF] Відгук(11.10.2019)[.PDF] Дисертація(11.10.2019)[.PDF]
ГОМАН ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ СТВОРЕННЯ ТА
СПАЛЮВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО ПАЛИВА ЗА ДОПОМОГОЮ
ГІДРОКАВІТАЦІЙНОЇ АКТИВАЦІЇ

Автореферат дисертації(19.09.2019)[.PDF] Відгук (10.10.2019)[.PDF] Відгук(10.10.2019)[.PDF] Дисертація(19.09.2019)[.PDF]

ТАРАСОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА МЕТОДІВ ТЕРМОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ,
СИНТЕЗУ, ОПТИМІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ТЕРМОТРАНСФОРМАЦІЇ

Автореферат дисертації(11.09.2019)[.PDF] Відгук (04.10.2019)[.PDF] Відгук (04.10.2019)[.PDF] Відгук (04.10.2019)[.PDF] Дисертація(11.09.2019)[.PDF]

ШЕЛКОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПРЕСОРІВ
ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ ШЛЯХОМ
ЇХ АЕРОДИНАМІЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПРОСТОРОВОЇ ФОРМИ ТЕЧІЇ

Автореферат дисертації(19.08.2019)[.PDF] Відгук (12.09.2019)[.PDF] Відгук(12.09.2019)[.PDF] Дисертація(19.08.2019)[.PDF]

БОЗБЄЙ ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВАКУУМНО-ДУГОВОГО
ПЕРЕПЛАВУ СТАЛІ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ КОНВЕКТИВНОЇ
СТРУКТУРИ З ВІЛЬНИМИ МЕЖАМИ

Автореферат дисертації (25.02.2019)[.PDF] Відгук(14.03.2019)[.PDF] Відгук(14.03.2019)[.PDF] Дисертація(14.03.2019)[.PDF]

БАБАЄВ АРТЕМ ІВАНОВИЧ
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ВПЛИВ ПАРОРОЗПОДІЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ТУРБІН ВЕЛИКОЇ ПОТУЖНОСТІ

Автореферат дисертації (26.10.2018)[.PDF] Відгук (16.11.2018)[.PDF] Відгук (16.11.2018)[.PDF] Дисертація (26.10.2018)[.PDF]

БАХМУТСЬКА ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РОТОРІВ ПАРОВИХ ТУРБІН ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕПЛОВОГО ТА ТЕРМОНАПРУЖЕНОГО СТАНУ НА ПУСКОВИХ РЕЖИМАХ

Автореферат дисертації (05.10.2018)[.PDF] Відгук (26.10.2018)[.PDF] Відгук (26.10.2018)[.PDF] Дисертація (26.10.2018)[.PDF]

ТЕРТИШНИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ БЛОКОВО-КОМПЛЕКТНИХ ТУРБОКОМПРЕСОРНИХ АГРЕГАТІВ З ГАЗОТУРБІННИМ ПРИВОДОМ ДЛЯ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ

Автореферат дисертації (24.09.2018)[.PDF] Відгук (11.10.2018)[.PDF] Відгук (11.10.2018)[.PDF] Дисертація (11.10.2018)[.PDF]

КАЗАРОВА ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ КОГЕНЕРАЦІЇ

Автореферат дисертації (20.02.2018)[.PDF] Відгук (12.03.2018)[.PDF] Відгук (12.03.2018)[.PDF] Дисертація (12.03.2018)[.PDF]

ЗАЄЦЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО
НАГРІВУ ДУТТЄВОГО ПОВІТРЯ НА ОСНОВІ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОТИ ПРОДУКТІВ ГОРІННЯ

Автореферат дисертації (19.01.2018)[.PDF] Відгук (9.02.2018)[.PDF] Відгук (9.02.2018)[.PDF] Дисертація (9.02.2018)[.PDF]