Другий день «УЕ-2019»: секційні засідання

Програма другого дня конференції передбачала роботу у чотирьох секціях.

У секції «Удосконалювання термодинамічних та екологічних показників енергоустановок. Енергозберігаючі технології» з доповідями виступили: канд. техн. наук,  ст. наук. співроб. Української інженерно-педагогічної академії М. М. Нечуйвітер – «Покращення техніко-економічних характеристик експлуатації корпусів циліндрів високого тиску в пускових та змінних режимах» та «Підвищення надійності експлуатації живильно-деаераторних установок паротурбінних установок ТЕС»; канд. техн. наук,  наук. співроб. ІПМаш ім. А. М. Підгорного НАН України М. О. Кузнецов – «Когенераційний комплекс для утилізації скидної теплоти промпідприємства у складі паротурбінної установки і абсорбційної теплонасосної установки»; канд. техн. наук, ст. наук. співроб. ІПМаш ім. А. М. Підгорного НАН України В. М. Голощапов – «Охолоджувальна ступінь ЦНД теплофікаційної турбіни» та ін.

Спікерами секції «Гідрогазодинамічні та теплові процеси у енергетичному обладнанні» стали: канд. техн. наук,  наук. співроб. ІПМаш ім. А. М. Підгорного НАН України Н. В. Пащенко – «Підвищення газодинамічної ефективності проточної частини ЦНТ парової турбіни К-325 на основі використання методів просторового профілювання»; провідний інженер ІПМаш ім. А. М. Підгорного НАН України А. І. Косьянова – «Розробка системи соплового регулювання нового типу для парових турбін серії К-300 з метою підвищення їх економічності та надійності»; канд. техн. наук, ст наук. співроб. ІПМаш ім. А. М. Підгорного НАН України Ю. А. Биков – «Чисельне дослідження нерівномірності течії за системою соплового регулювання нового типу для парових турбін» та ін.

Свої доповіді у секції «Проблеми експлуатації обладнання, модернізації і технічного переоснащення енергетичних установок» представили: канд. техн. наук, ст. наук. співроб. ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України» І. В. Бовдуй – «Активне екранування магнітного поля повітряних ліній управління магнітним полем електропередачі»; д.т.н., завідуючий відділом проблем управління магнітним полем ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України» Б. І. Кузнецов – «Синтез систем активного екранування магнітного поля повітряних ліній електропередачі»; канд. техн. наук, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України» В. С. Грінченко – «Інженерна методика розрахунку струму в екранах кабелів трифазної кабельної лінії при їх двосторонньому заземленні» та ін.

У секції «Динаміка, міцність, безпека роботи і залишковий ресурс енергоустановок» виступили: заступник головного конструктора парових турбін АТ «Турбоатом» І. А. Пальков – «Міцність замкового з’єднання групи робочих лопаток парової турбіни в умовах повзучості матеріалу»; начальник  сектору СКБ АТ «Турбоатом» С. А. Пальков – «Розрахункова оцінка напружень в статорних елементах циліндра високого тиску парової турбіни»; науковий співробітник відділу сейсмостійкості ядерних установок та кваліфікації обладнання ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» М. А. Мустафін – «Особливості застосування методу граничної сейсмостійкості  при оцінці конструкцій, систем та елементів АЕС за допомогою розрахункових комплексів» та ін.

З повним переліком доповідей можна ознайомитися у програмі конференції за посиланням