Рішенням загальних зборів Відділення ФТПЕ НАН України та загальних зборів НАН України А. В. Русанова обрано академіком НАН України, О. В. Кравченка – членом-кореспондентом НАН України!

Під час сесій загальних зборів відділень НАН України та загальних зборів НАН України  відбулися вибори нових дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів академії. За результатами голосування членів НАН України дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами були обрані:

Відділення фізико-технічних проблем енергетики (спеціальність – «Енергетика, машинобудування»:

дійсним членом (академіком) – А. В. Русанов, директор Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, науковий керівник відділу гідроаеромеханіки енергетичних машин, доктор технічних наук, професор;

Відділення фізико-технічних проблем енергетики (спеціальність – «Електромеханічні системи і апарати»:

членом-кореспондентом − О. В. Кравченко, завідувач відділу нетрадиційних енерготехнологій, доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Щиро вітаємо Андрія Вікторовича та Олега Вікторовича!

Творчого натхнення, плідної роботи, нових ґрунтовних здобутків на користь української науки!

https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7843