Старшому науковому співробітнику відділу моделювання та ідентифікації теплових процесів С. В. Альохіній присуджено премію Президента України для молодих вчених

https://www.president.gov.ua/documents/5952020-36189

Указом Президента України № 595/2020 «Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2020 року» на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за роботу «Створення робочих лопаток та діафрагм останніх ступенів парових турбін» присуджено премію АЛЬОХІНІЙ Світлані Вікторівні – докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України.

Щиро вітаємо Світлану Вікторівну!