Спецрада Д 64.180.02

 •  СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА   Д 64.180.02
  cпеціальності:

05.05.16 Турбомашини та турбоустановки (паспорт спеціальності)

05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика (паспорт спеціальності)

   • Голова ради: д.т.н., професор, чл.-кор. НАН України Русанов Андрій Вікторович
   • Заступник голови: д.т.н., чл.-кор. НАН України Костіков Андрій Олегович
   • Вчений секретар: д.т.н., старший науковий співробітник Альохіна Світлана Вікторівна
   • Технічний секретар: Котульська Ольга Валеріївна

детальніше у додатку ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ВІД 10 ЖОВТНЯ 2022 № 894

Контакти: т. +380 572 942794, e-mail: specsovet@ipmach.kharkov.ua

ПАЛЬКОВ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНІХ КОРПУСІВ ПАРОВИХ ТУРБІН
СЕРІЇ К-500-240 ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ТЕРМОМІЦНІСТНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК

Автореферат дисертації(26.03.2021)[.PDF] Відгук (12.04.2021)[.PDF] Відгук (16.04.2021)[.PDF] Дисертація(26.03.2021)[.PDF]

КУТНИЙ БОГДАН АНДРІЙОВИЧ
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТЕПЛОМАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ
КРИСТАЛІЗАЦІЇ ТА ДИСОЦІАЦІЇ ГАЗОВИХ ГІДРАТІВ

Автореферат дисертації(22.03.2021)[.PDF] Відгук (02.04.2021)[.PDF] Відгук (12.04.2021)[.PDF] Відгук (14.04.2021)[.PDF] Дисертація(24.03.2021)[.PDF]

КОСЬЯНОВА АННА ІГОРІВНА
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГУЛЮЮЧОГО ВІДСІКУ
ПАРОВОЇ ТУРБІНИ ВЕЛИКОЇ ПОТУЖНОСТІ
НЕЧАЄВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ЕЛЕКТРИЗОВАНОЇ ПАРИ НА
РОБОЧІ ЛОПАТКИ ВОЛОГОПАРОВИХ ТУРБІН ТА РОЗРОБКА МЕТОДІВ ЇХ ЗАХИСТУ
Автореферат дисертації(29.07.2020)[.PDF] Відгук (26.08.2020)[.PDF] Відгук (28.08.2020)[.PDF] Дисертація (29.07.2020)[.PDF]
АНДРЄЄВА ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ВИКОРИСТАННЯ КОНВЕКТИВНИХ СТРУКТУР В ШАРАХ В’ЯЗКОЇ РІДИНИ З ТВЕРДИМИ ГРАНИЦЯМИ
ДЛЯ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ ЛЕГУЮЧОЇ ДОМІШКИ В РОЗПЛАВІ СТАЛІ
Автореферат дисертації(19.09.2019)[.PDF] Відгук (11.10.2019)[.PDF] Відгук(11.10.2019)[.PDF] Дисертація(11.10.2019)[.PDF]
ГОМАН ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ СТВОРЕННЯ ТА
СПАЛЮВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО ПАЛИВА ЗА ДОПОМОГОЮ
ГІДРОКАВІТАЦІЙНОЇ АКТИВАЦІЇ

Автореферат дисертації(19.09.2019)[.PDF] Відгук (10.10.2019)[.PDF] Відгук(10.10.2019)[.PDF] Дисертація(19.09.2019)[.PDF]

ТАРАСОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА МЕТОДІВ ТЕРМОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ,
СИНТЕЗУ, ОПТИМІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ТЕРМОТРАНСФОРМАЦІЇ

Автореферат дисертації(11.09.2019)[.PDF] Відгук (04.10.2019)[.PDF] Відгук (04.10.2019)[.PDF] Відгук (04.10.2019)[.PDF] Дисертація(11.09.2019)[.PDF]

ШЕЛКОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПРЕСОРІВ
ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ ШЛЯХОМ
ЇХ АЕРОДИНАМІЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПРОСТОРОВОЇ ФОРМИ ТЕЧІЇ

Автореферат дисертації(19.08.2019)[.PDF] Відгук (12.09.2019)[.PDF] Відгук(12.09.2019)[.PDF] Дисертація(19.08.2019)[.PDF]

БОЗБЄЙ ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВАКУУМНО-ДУГОВОГО
ПЕРЕПЛАВУ СТАЛІ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ КОНВЕКТИВНОЇ
СТРУКТУРИ З ВІЛЬНИМИ МЕЖАМИ

Автореферат дисертації (25.02.2019)[.PDF] Відгук(14.03.2019)[.PDF] Відгук(14.03.2019)[.PDF] Дисертація(14.03.2019)[.PDF]

БАБАЄВ АРТЕМ ІВАНОВИЧ
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ВПЛИВ ПАРОРОЗПОДІЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ТУРБІН ВЕЛИКОЇ ПОТУЖНОСТІ

Автореферат дисертації (26.10.2018)[.PDF] Відгук (16.11.2018)[.PDF] Відгук (16.11.2018)[.PDF] Дисертація (26.10.2018)[.PDF]

БАХМУТСЬКА ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РОТОРІВ ПАРОВИХ ТУРБІН ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕПЛОВОГО ТА ТЕРМОНАПРУЖЕНОГО СТАНУ НА ПУСКОВИХ РЕЖИМАХ

Автореферат дисертації (05.10.2018)[.PDF] Відгук (26.10.2018)[.PDF] Відгук (26.10.2018)[.PDF] Дисертація (26.10.2018)[.PDF]

ТЕРТИШНИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ БЛОКОВО-КОМПЛЕКТНИХ ТУРБОКОМПРЕСОРНИХ АГРЕГАТІВ З ГАЗОТУРБІННИМ ПРИВОДОМ ДЛЯ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ

Автореферат дисертації (24.09.2018)[.PDF] Відгук (11.10.2018)[.PDF] Відгук (11.10.2018)[.PDF] Дисертація (11.10.2018)[.PDF]

КАЗАРОВА ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ КОГЕНЕРАЦІЇ

Автореферат дисертації (20.02.2018)[.PDF] Відгук (12.03.2018)[.PDF] Відгук (12.03.2018)[.PDF] Дисертація (12.03.2018)[.PDF]

ЗАЄЦЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО
НАГРІВУ ДУТТЄВОГО ПОВІТРЯ НА ОСНОВІ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОТИ ПРОДУКТІВ ГОРІННЯ

Автореферат дисертації (19.01.2018)[.PDF] Відгук (9.02.2018)[.PDF] Відгук (9.02.2018)[.PDF] Дисертація (9.02.2018)[.PDF]