Аспірантура і докторантура

Положення про аспірантуру та докторантуру [.pdf]

Правила прийому в аспірантуру та докторантуру у 2019 році [.pdf]

Положення про організацію освітнього процесу [.pdf]

 

Програми вступних іспитів до аспірантури

113 [.pdf]

142 [.pdf]

144 [.pdf]

 

113 спеціальність – прикладна математика

 

1 Нормативні дисципліни

 

1.1 Цикл загальної підготовки

Іноземна мова в академічній практиці

Філософські засади наукового пізнання

Управляння інноваційними проектами Робоча програма дисципліни[.pdf]

Основи інтелектуальної власності

Робоча програма дисципліни

 

1.2 Цикл фахової підготовки

Сучасні методи обчислювальної математики

Робоча програма дисципліни

Математичне моделювання геометричних об’єктів та фізичних полів з використанням R– функцій Робоча програма дисципліни [.pdf]

Моделі та методи нелінійної динаміки

Робоча програма дисципліни

 

2 Вибіркові дисципліни

Термоміцність і руйнування. Моделі та методи Робоча програма дисципліни [.pdf]

Математичні моделі процесів аерогідропружних коливань тонкостінних конструкцій

Робоча програма дисципліни

Моделі та методи механіки композитних конструкцій

Робоча програма дисципліни

Математичне моделювання процесів швидкісного та пластичного деформування у сучасних конструкціях

Робоча програма дисципліни

Термоміцність і руйнування. Моделі та методи

Робоча програма дисципліни

Математичні принципи теорії керування

Робоча програма дисципліни

Моделювання процесів нестаціонарного деформування анізотропних конструкцій Робоча програма дисципліни [.pdf]

 

144 спеціальність – теплоенергетика

 

1 Нормативні дисципліни

 

1.1 Цикл загальної підготовки

Іноземна мова в академічній практиці

Філософські засади наукового пізнання

Управляння інноваційними проектами Робоча програма дисципліни[.pdf]

Основи інтелектуальної власності

Робоча програма дисципліни

 

1.2 Цикл фахової підготовки

Термодинаміка енергетичних систем Робоча програма дисципліни [.pdf]

Математичне моделювання, ідентифікація та оптимізація фізичних процесів

Робоча програма дисципліни

Сучасні засоби комп’ютерного моделювання в енергетиці

Робоча програма дисципліни

 

2 Вибіркові дисципліни

Воднева енергетика Робоча програма дисципліни [.pdf]

Геотермальна та геліотермальна енергетика

Робоча програма дисципліни

Теплові аспекти безпеки об’єктів атомного енергетичного комплексу

Робоча програма дисципліни

Наукові основи проектування систем забезпечення мікроклімату

Робоча програма дисципліни

Аналіз ефективності систем термотрансформації методами прикладної термодинаміки

Робоча програма дисципліни

Термопружний стан елементів енергетичного обладнання

Робоча програма дисципліни

Децентралізовані системи тепло- та холодопостачання на базі термотрансформаторів

Робоча програма дисципліни

Системно-структурний аналіз термотрансформаторів та технологічні основи низькопотенційної енергетики

Робоча програма дисципліни

 

 142 спеціальність – енергетичне машинобудування

 

1 Нормативні дисципліни

 

1.1 Цикл загальної підготовки

Іноземна мова в академічній практиці

Філософські засади наукового пізнання

Управляння інноваційними проектами Робоча програма дисципліни[.pdf]

Основи інтелектуальної власності

Робоча програма дисципліни

 

1.2 Цикл фахової підготовки

Газова динаміка енергетичних установок Робоча програма дисципліни [.pdf]

Теорія теплофікаційних турбін ТЕЦ Робоча програма дисципліни [.pdf]

Конструкції поршневих двигунів внутрішнього згоряння (ПДВЗ) Робоча програма дисципліни [.pdf]

 

2 Вибіркові дисципліни

Моделювання нестаціонарних в’язких просторових течій у проточних частинах турбомашин

Робоча програма дисципліни

Аеропружні явища в лопаткових апаратах турбомашин

Робоча програма дисципліни

Теорія пограничного шару

Робоча програма дисципліни

Оптимізація і ідентифікація параметрів і характеристик енергоустановок при їх проектуванні та доводці

Робоча програма дисципліни

Альтернативні джерела енергії та когенераційні технології в енергетиці Робоча програма дисципліни [.pdf]

Енергетичні установки на низькокиплячих робочих тілах Робоча програма дисципліни [.pdf]

Конструкції та розрахунок гідромашин

Робоча програма дисципліни