Аспірантура і докторантура

Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного Національної академії наук України здійснює підготовку докторів філософії згідно з отриманою ліцензією за наступними спеціальностями:

113 – прикладна математика,

142 – енергетичне машинобудування,

144 – теплоенергетика.

В. о. завідувача аспірантури – Котульська Ольга Валеріївна

Контактний телефон: +38 0572 93 10 55

sovet@ipmach.kharkov.ua

 

Розклад занять і консультацій у весняному семестрі 2024 1-й курс

Розклад занять і консультацій у весняному семестрі 2024 2-й курс

 

 

Положення про аспірантуру та докторантуру [.pdf]

Правила прийому в аспірантуру та докторантуру у 2023 році [.pdf]

Положення про організацію освітнього процесу [.pdf]

Програми вступних іспитів до аспірантури

113 [.pdf]

142 [.pdf]

144 [.pdf]

 

113 спеціальність – прикладна математика

 

1 Нормативні дисципліни

 

1.1 Цикл загальної підготовки

Іноземна мова в академічній практиці

Філософські засади наукового пізнання

Управляння інноваційними проектами Робоча програма дисципліни[.pdf]

Основи інтелектуальної власності Робоча програма дисципліни[.pdf]

 

1.2 Цикл фахової підготовки

Сучасні методи обчислювальної математики Робоча програма дисципліни[.pdf]

Математичне моделювання геометричних об’єктів та фізичних полів з використанням R– функцій Робоча програма дисципліни [.pdf]

Моделі та методи нелінійної динаміки Робоча програма дисципліни[.pdf]

 

2 Вибіркові дисципліни

Термоміцність і руйнування. Моделі та методи Робоча програма дисципліни [.pdf]

Термоміцність і руйнування. Моделі та методи (new) Робоча програма дисципліни [.pdf]

Математичні моделі процесів аерогідропружних коливань тонкостінних конструкцій Робоча програма дисципліни [.pdf]

Моделі та методи механіки композитних конструкцій Робоча програма дисципліни [.pdf]

Математичне моделювання процесів швидкісного та пластичного деформування у сучасних конструкціях Робоча програма дисципліни [.pdf]

Математичні принципи теорії керування

Моделювання процесів нестаціонарного деформування анізотропних конструкцій Робоча програма дисципліни [.pdf]

 

144 спеціальність – теплоенергетика

 

1 Нормативні дисципліни

 

1.1 Цикл загальної підготовки

Іноземна мова в академічній практиці

Філософські засади наукового пізнання

Управляння інноваційними проектами Робоча програма дисципліни[.pdf]

Основи інтелектуальної власності Робоча програма дисципліни[.pdf]

 

1.2 Цикл фахової підготовки

Термодинаміка енергетичних систем Робоча програма дисципліни [.pdf]

Математичне моделювання, ідентифікація та оптимізація фізичних процесів Робоча програма дисципліни [.pdf]

Сучасні засоби комп’ютерного моделювання в енергетиці

 

2 Вибіркові дисципліни

Воднева енергетика Робоча програма дисципліни [.pdf]

Геотермальна та геліотермальна енергетика Робоча програма дисципліни [.pdf]

Теплові аспекти безпеки об’єктів атомного енергетичного комплексу

Наукові основи проектування систем забезпечення мікроклімату Робоча програма дисципліни [.pdf]

Аналіз ефективності систем термотрансформації методами прикладної термодинаміки Робоча програма дисципліни [.pdf]

Термопружний стан елементів енергетичного обладнання Робоча програма дисципліни [.pdf]

Децентралізовані системи тепло- та холодопостачання на базі термотрансформаторів Робоча програма дисципліни[.pdf]

Системно-структурний аналіз термотрансформаторів та технологічні основи низькопотенційної енергетикиРобоча програма дисципліни[.pdf]

 

 142 спеціальність – енергетичне машинобудування

 

1 Нормативні дисципліни

 

1.1 Цикл загальної підготовки

Іноземна мова в академічній практиці

Філософські засади наукового пізнання

Управляння інноваційними проектами Робоча програма дисципліни[.pdf]

Основи інтелектуальної власності Робоча програма дисципліни[.pdf]

 

1.2 Цикл фахової підготовки

Газова динаміка енергетичних установок Робоча програма дисципліни [.pdf]

Теорія теплофікаційних турбін ТЕЦ Робоча програма дисципліни [.pdf]

Конструкції поршневих двигунів внутрішнього згоряння (ПДВЗ) Робоча програма дисципліни [.pdf]

 

2 Вибіркові дисципліни

Моделювання нестаціонарних в’язких просторових течій у проточних частинах турбомашин Робоча програма дисципліни [.pdf]

Аеропружні явища в лопаткових апаратах турбомашин Робоча програма дисципліни [.pdf]

Теорія пограничного шару Робоча програма дисципліни [.pdf]

Оптимізація і ідентифікація параметрів і характеристик енергоустановок при їх проектуванні та доводці Робоча програма дисципліни [.pdf]

Альтернативні джерела енергії та когенераційні технології в енергетиці Робоча програма дисципліни [.pdf]

Енергетичні установки на низькокиплячих робочих тілах Робоча програма дисципліни [.pdf]

Конструкції та розрахунок гідромашин Робоча програма дисципліни [.pdf]