ІІ міжнародна науково-технічна конференція «Динаміка, міцність та моделювання в машинобудуванні»

5-8 жовтня, 2020 року Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Тематика конференції
1. Динаміка, міцність і ресурс енергетичних машин, елементів авіаційно-космічної техніки та інших машинобудівних об’єктів
2. Використання сучасних систем діагностування, продовження термінів експлуатації технічних об’єктів
3. Математичне та комп’ютерне моделювання в машинобудуванні
4. Нелінійна динаміка машин і технологічних процесів
5. Механіка композитних та наноконструкцій

1-е Інформаційне повідомлення    (укр) [.pdf]      (рус) [.pdf]      (eng) [.pdf]

Реєстраційна форма

Приклад оформлення    (укр) [.doc]      (рус) [.doc]      (eng) [.doc]

 

Програма конференції [.pdf]

Тези доповідей:  [ТітулСекція 1 [.pdf]  Секція 2 [.pdf]  Секція 3 [.pdf] Секція 4 [.pdf] Секція 5 [.pdf] [Зміст]

Підсумки конференції [.pdf]

ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ

 

 1. Smetankina N.V.1, Merkulov V.M.2, Ivchenko D.V.2 (1A.Pidhornyi Institute of Mechanical Engineering Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, 2SE Ivchenko-Progress, Zaporozhye, Ukraine)
  MODELLING OF BIRD STRIKE ON AIRCRAFT STRUCTURES
 2. Гоменюк С.И., Гребенюк С.Н., Грищак В.З., Кудин А.В., Чопоров С.В. (Запорожский национальный университет, Запорожье, Украина)
  КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗРУШАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ
 3. Зіньковський А.П., Матвєєв В.В. (Інститут проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України, Київ, Україна)
  ВПЛИВ ТИПУ ТА ПАРАМЕТРІВ ЛОКАЛЬНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ПОШКОДЖЕНЬ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛИВАНЬ СТЕРЖНЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ
 4. Марчук М.В.1,2, Дробенко Б.Д.1,2, Сіренко В.М.3, Клименко Д.В.3, Харченко В.М.3 (1Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів, 2Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 3Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», Дніпро, Україна)
  МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНИХ РУЙНІВНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТОНКОСТІННИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ З УРАХУВАННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕРУЙНІВНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ
 5. Планковский С.И.1, Стоян Ю.Г.2, Шипуль О.В.1, Цегельник Е.В.1, Романова Т.Е.2, Панкратов А.В.2 (1Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», 2Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, Харьков, Украина)
  ДИСПЕРСНАЯ КОМПОНОВКА 3D ОБЪЕКТОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ ТЕРМОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Секція 1 – ДИНАМІКА, МІЦНІСТЬ І РЕСУРС ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАШИН, ЕЛЕМЕНТІВ АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ ТА ІНШИХ МАШИНОБУДІВНИХ ОБ’ЄКТІВ

 1. Misiura S.Y. (A. Pidhornyi Institute of Mechanical Engineering Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine)
  RATIONAL DESIGN OF THE HYDRO TURBINE COVER
 2. Velychkovych A., Petryk I. (Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine)
  ANALYTICAL EVALUATION OF STRENGTH FOR A SHOCK ABSORBER OF A ROD STRING
 3. Бганцев В.М., Кірєєва В.М., Лєвтєров А.М. (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, Україна)
  ОЦІНКА ВПЛИВУ МІКРОДОБАВОК ВОДНЮ ДО МОТОРНОГО ПАЛИВА НА НАДІЙНІСТЬ ПОРШНЕВОГО ДВЗ
 4. Блінніков Г.П., Підгайчук С.Я., Шевчук В.М. (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна)
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ПОХИБОК ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ПРУЖНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНІЧНИХ ГУМ
 5. Бондарь Д.С., Батутина Т.Я. (Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля», Днепр, Украина)
  ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРИ СТАРТЕ РКН С ГАЗОХОДОМ ЧИСЛЕННЫМ МОДЕЛИРОВАНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА
 6. Бородій М.В., Стрижало В.О. (Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, Київ, Україна)
  НАБЛИЖЕНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА НЕПРОПОРЦІЙНОГО ЦИКЛІЧНОГО ЗМІЦНЕННЯ
 7. Буйських К.П. (Інститут проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України, Київ, Україна)
  МЕТОДИ ОЦІНКИ ПОШКОДЖУВАНОСТІ ТА ПОТОЧНОГО РЕСУРСУ ЕЛЕМЕНТІВ АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ ЗА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВ ТЕРМОМЕХАНІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
 8. Велизаде Э.С. (Азербайджанский технический университет, Баку, Азербайджан)
  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФРИКЦИОННОЙ ПАРЫ ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА С РАВНОМЕРНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
 9. Гасанов Ш.Г., Аскеров С.А. (Азербайджанский технический университет, Баку, Азербайджан)
  ЗАРОЖДЕНИЕ КОГЕЗИОННОЙ ТРЕЩИНЫ В ТОРМОЗНОМ БАРАБАНЕ ПРИ ДЕЙСТВИИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
 10. Герасимчук О.М., Кононученко О.В. (Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, Київ, Україна)
  ПРОГНОЗУВАННЯ КІНЕТИКИ РОСТУ ВТОМНОЇ ТРІЩИНИ В ЗРАЗКАХ З КОНЦЕНТРАТОРОМ НАПРУЖЕНЬ
 11. Глушко А.В., Кузнєцов А.С., Станкевич Д.В., Пахомов С.Л. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна)
  ПОШКОДЖУВАНІСТЬ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВ
 12. Голощапов В.М., Котульська О.В., Парамонова Т.М. (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, Україна)
  СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВНИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
 13. Гонтаровский П.П., Гармаш Н.Г., Мележик И.И. (Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, Харьков, Украина)
  РАСЧЕТНАЯ МЕТОДИКА АНАЛИЗА ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ В ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
 14. Гонтаровський П.П.1, Сметанкіна Н.В.1, Гармаш Н.Г.1, Мележик І.І.1, Клименко Д.В.2 (1Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, 2Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», Дніпро, Україна)
  РОЗРОБКА РОЗРАХУНКОВИХ СХЕМ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПАЛИВНИХ БАКІВ РАКЕТ-НОСІЇВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ
 15. Горик А.В., Брикун А.Н. (Полтавская государственная аграрная академия, Полтава, Украина)
  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОСЛЕ ДРОБЕСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ
 16. Григоренко О.Я.1, Борисенко М.Ю.1, Бойчук О.В.2 (1Інститут механіки ім. С.П. Тимошенко НАН України, Київ, 2Миколаївський національний аграрний університет, Миколаїв, Україна)
  ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОТ І ФОРМ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ П’ЯТИКУТНИХ ПЛАСТИН
 17. Гринченко О.С., Алфьоров О.І., Пономаренко В.В. (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Харків, Україна)
  ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
 18. Дмитрик В.В., Тимченко А.А. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна)
  СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ КОМБІНОВАНОГО ЗВАРНОГО З’ЄДНАННЯ РОТОРА ПАРОВОЇ ТУРБІНИ
 19. Дорошенко В.С. (Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, Киев, Украина)
  ОБОЛОЧКОВЫЕ ОТЛИВКИ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ГИРОИДА
 20. Дорошенко В.С. (Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, Киев, Украина)
  О КОНТРОЛЕ ПРОЧНОСТИ ЛИТЬЯ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА
 21. Зіньковський А.П., Токар І.Г., Савченко К.В., Деркач О.Л. (Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, Київ, Україна)
  ПОРУШЕННЯ ЦИКЛІЧНОЇ СИМЕТРІЇ ЛОПАТКОВИХ ВІНЦІВ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
 22. Івченко Д.В.1, Сметанкіна Н.В.2 (1Державне підприємство «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченка, Запоріжжя, 2Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, Україна)
  МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ДІЙСНОЇ ДІАГРАМИ ДЕФОРМУВАННЯ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНА
 23. Каиров А.С., Моргун С.А. (Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев, Украина)
  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ОХЛАЖДАЕМЫХ РАБОЧИХ ЛОПАТОК ГТД ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
 24. Клименко Д.В., Скочко А.Т., Дьяченко Т.П. (Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля», Днепр, Украина)
  МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО КОМПОЗИЦИОННОГО БАЛЛОНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
 25. Колядюк А.С.1, Шульженко М.Г.2 (1ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування», Київ, 2Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, Україна)
  АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТА ПОВЗУЧОСТІ КОРПУСУ РЕГУЛЮЮЧОГО КЛАПАНА ПРИ ПІДВИЩЕННІ ТЕМПЕРАТУРИ ПАРИ, ЩО ПОДАЄТЬСЯ
 26. Королев А.В.1, Павлышин П.Я.2 (1Одесский национальный технический университет, Одесса, 2ОП РАЭС ГП «НАЭК «Энергоатом», Вараш, Украина)
  ДРОССЕЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА С ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ К ЭРОЗИИ
 27. Королев А.В.1, Павлышин П.Я.2 (1Одесский национальный политехнический университет, Одесса, 2ОП РАЭС ГП «НАЭК «Энергоатом», Вараш, Украина)
  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОПУСКА ЧЕТЫРЕХ ТИПОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ
 28. Королевич В.В. (Международный центр современного образования (ICME), Прага, Чехия)
  РАСЧЁТ ТЕРМОУПРУГИХ НАПРЯЖЕНИЙ В ТУРБИННОМ ОРТОТРОПНОМ ДИСКЕ С ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫМИ ОСНОВАНИЯМИ МЕТОДОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ
 29. Котульская О.В., Парамонова Т.Н. (Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, Харьков, Украина)
  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОЕМКОСТИ ПАРА Ср ПРИ ДАВЛЕНИЯХ, БЛИЗКИХ К ДАВЛЕНИЮ В КОНДЕНСАТОРЕ
 30. Ларионов И.Ф., Клименко Д.В., Акимов Д.В. (Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им.М.К. Янгеля», Днепр, Украина)
  АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ОТСЕКОВ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАЗЕМНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАБОТКИ
 31. Ловейкін В.С.1, Почка К.І.2 (1Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна)
  ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КУТА ЗМІЩЕННЯ КРИВОШИПІВ НА НЕРІВНОМІРНІСТЬ РУХУ РОЛИКОВОЇ ФОРМУВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ З ВРІВНОВАЖЕНИМ ПРИВОДОМ
 32. Мир-Салим-заде М.В. (Институт математики и механики НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан)
  НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРИНГЕРНОЙ ПЛАСТИНЫ С КРУГОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ, ОХВАЧЕННЫМ ЗОНОЙ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ
 33. Мирсалимов В.М.1, Ахундова П.Э.2 (1Азербайджанский технический университет ,2Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC), Баку, Азербайджан)
  ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ ДЛЯ ВТУЛКИ ФРИКЦИОННОЙ ПАРЫ
 34. Морачковський О.К., Лавінський Д.В., Конкін С.В. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна)
  РОЗРАХУНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОДЕФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ТІЛ ПРИ ДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ
 35. Новогрудський Л.С., Оправхата М.Я., Скакун С.А. (Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, Київ, Україна)
  ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР РЕЙКОВОЇ СТАЛІ ПРИ ЦИКЛІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
 36. Ольховський А.С., Шульженко М.Г. (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, Україна)
  КОЛИВАННЯ ЛОПАТОК ОСТАННЬОГО СТУПЕНЯ ПАРОВОЇ ТУРБІНИ ПІСЛЯ ЇХ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО РЕМОНТУ
 37. Пальков И.А. (АО «Турбоатом», Харьков, Украина)
  НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАМКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ РАБОЧИХ ЛОПАТОК В УСЛОВИЯХ ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
 38. Пальков С.А. (АО «Турбоатом», Харьков, Украина)
  ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНОЙ ЗАДАЧИ НА МОДЕЛИ УЗЛА УПЛОТНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА
 39. Підгайчук С.Я.1, Дробот О.С.2, Яворська Н.М.2, Машовець Н.С.2 (1Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 2Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна)
  ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН КОМБІНОВАНИМИ МЕТОДАМИ ОБРОБКИ
 40. Родічев Ю.М.1, Сорока О.Б.1, Бодунов В.Є.1, Сметанкіна Н.В.2, Угрімов С.В.2, Немерцева Н.В.3 (1Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, Київ, 2Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, 3ТОВ «Спецтехскло А», Костянтинівка Дoнецької обл., Україна)
  ПЕРСПЕКТИВНІ БАГАТОШАРОВІ ПРОЗОРІ СТРУКТУРИ ПІДВИЩЕНОЇ УДАРНОЇ СТІЙКОСТІ
 41. Сатокин В.В. (Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля», Днепр, Украина)
  КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБОЛОЧЕК МЕТОДОМ ГАЛОГЕНА ПРИ СВАРНЫХ РАБОТАХ
 42. Скрицький М.О., Шульженко М.Г. (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, Україна)
  РАЦІОНАЛЬНИЙ ВИБІР ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ ЛОПАТКИ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА
 43. Сметанкіна Н.В.1, Угрімов С.В.1, Родічев Ю.М.2, Костюк В.О.3, Довгань Г.К.3, Шевченко О.С.4, Немерцева Н.В.4, Солодовник О.М.4 (1Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, 2Інститут проблем мiцностi iменi Г.С. Писаренка НАН України, Київ, 3ДП «АНТОНОВ», Київ, 4ТОВ «Спецтехскло А», Костянтинівка, Україна)
  РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МІЦНОСТІ АВІАЦІЙНОГО СКЛІННЯ ЦИВІЛЬНИХ ТА ВІЙСЬКОВО-ТРАНСПОРТНИХ ЛІТАКІВ
 44. Сорока Е.Б., Родичев Ю.М., Шабетя А.А. (Институт проблем прочности имени Г.С. Писаренко НАН Украины, Киев, Украина)
  ПРОЧНОСТЬ И ДЕФЕКТНОСТЬ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА, УПРОЧНЕННОГО ИОННЫМ ОБМЕНОМ
 45. Тормахов Н.Н. (Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, Киев, Украина)
  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБЧАТЫХ ОБРАЗЦОВ ИЗ ПОЛУХРУПКИХ МАТЕРИАЛОВ С УЧЕТОМ ИХ РАЗРЫХЛЕНИЯ
 46. Угрімов С.В., Сметанкіна Н.В., Кравченко О.В., Ярещенко В.Г. (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, Україна)
  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ НЕСТАЦІОНАРНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ШАРУВАТИХ КОМПОЗИТНИХ СТРУКТУР ПРИ НИЗЬКО- ТА СЕРЕДНЬОШВИДКІСНОМУ УДАРІ
 47. Хворостяный В.В. (Институт проблем прочности имени Г. С. Писаренко НАН Украины, Киев, Украина)
  ПАРАМЕТР «ПРОЧНОСТИ КРОМКИ» ПРИ ЗАДАННОМ УРОВНЕ КРАЕВОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ КЕРАМИКИ И ЕГО СВЯЗЬ С МЕХАНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
 48. Цибаньов Г.В. (Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, Київ, Україна)
  ПІДСУМОВУВАННЯ ВТОМНИХ ПОШКОДЖЕНЬ В МЕТАЛАХ НА СТАДІЯХ ЗАРОДЖЕННЯ І РОСТУ ТРІЩИН
 49. Шульженко М.Г., Кім С.Г., Аврамов К.В. (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, Україна)
  ДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ ПРИВОДУ ТУРБОКОМПРЕСОРНОЇ УСТАНОВКИ

Секція 2 – ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ДІАГНОСТУВАННЯ, ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

 1. HuangR.1, Xu J.1, Grinkevych J.2, Tsybanov G.3, Tkachenko I.2 (1Dalian Maritime University, Dalian, China, 2Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of NAS of Ukraine, Kyiv, 3G.S. Pisarenko Institute for Problems of Strength of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine)
  EVALUATION OF THE SURFACE COMPATIBILITY OF PISTON GROUP PARTS WITH DIFFERENT COATINGS USING THE CYCLIC INDENTATION METHOD
 2. Бялонович А.В., Матохнюк Л.Е., Майло А.Н., Писаренко С.Г. (Институт проблем прочности имени Г.С. Писаренко НАН Украины, Киев, Украина)
  АНАЛИЗ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ НАКОПЛЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ МНОГОЦИКЛОВОМ НАГРУЖЕНИИ
 3. Дегтярев В.О. (Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, Київ, Україна)
  ЗАЛИШКОВА ДОВГОВІЧНІСТЬ СТИКОВИХ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ ПІСЛЯ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ МЕХАНІЧНОЇ ПРОКОВКИ
 4. Коляда М.В., Шугайло О.П., Панченко А.В., Ляшенко Л.А. (Державне підприємство «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», Київ, Україна)
  АНАЛІЗ НДС ЗАХИСНОЇ ОБОЛОНКИ АЕС В УМОВАХ ЗАПРОЄКТНОЇ АВАРІЇ ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ПРОДОВЖЕННЯ ЇЇ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
 5. Корольов О.В.1, Інюшев В.В.2, Пирогов Т.В.2, Колядюк А.С.2 (1Одеський національний політехнічний університет, Одеса, 2ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування», Київ, Україна)
  АНАЛІЗ НАДІЙНОСТІ ТЕПЛООБМІННИКА АВАРІЙНОГО РОЗХОЛОДЖУВАННЯ ПРИ АВАРІЙНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ РЕАКТОРНОЇ УСТАНОВКИ ВВЕР-1000
 6. Латинін Ю.М., Євграфов Є.С. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна)
  СТАН МЕТАЛУ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ ПАРОПРОВОДІВ ПІСЛЯ ЇХ ДОВГОТРИВАЛОВОГО НАПРАЦЮВАННЯ
 7. Маршуба В.П., Огер М.В. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна)
  ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ФОРМУВАННЯ ЗВАРНОГО ШВА
 8. Мягкохліб К.Б. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна)
  ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВІБРОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЗАДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ ПІДШИПНИКОВИХ ВУЗЛІВ РЕДУКТОРІВ ЕСКАЛАТОРІВ
 9. Почапський Є.П., Клим Б.П., Мельник Н.П., Толопко Я.Д., Великий П.П., Долішній П.М. (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Львів, Україна)
  ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ МАГНЕТОПРУЖНОЇ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ ФЕРОМАГНЕТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
 10. Сєрікова О.М.1, Стрельнікова О.О.2, Крютченко Д.В.2 (1Національний університет цивільного захисту України, 2Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, Україна)
  ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАННЯ РІДИНИ В РЕЗЕРВУАРАХ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ РІДИН
 11. Сітніков Б.В., Лутай П.В., Хомко Р.М. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна)
  ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ
 12. Станкевич О.М., Скальський В.Р., Толопко Я.Д., Долішній П.М. (Фізико-механічний інститут ім. В.Г. Карпенка НАН України, Львів, Україна)
  АКУСТИКО-ЕМІСІЙНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ РУЙНУВАННЯ ФІБРОБЕТОНІВ
 13. Черноусенко О.Ю., Риндюк Д.В., Пешко В.А. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна)
  СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСООЩАДНИХ РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКІВ
 14. Шульженко М.Г.1, Поліщук О.Ф.1, Єфремов Ю.Г.2, Аврамов К.В.1 (1Інститут проблем машинобудування НАН України ім. А.М. Підгорного, ТОВ «СКБ «Вібрації та ресурсу», Харків, Україна)
  ПРИСТРОЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВУЗЛІВ ТУРБОАГРЕГАТІВ

Секція 3 – МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ

 1. Krasnikov K.S. (Dniprovskyi State Technical University, Kamianske, Ukraine)
  MATHEMATICAL MODELING OF REMAINING BENDING STRAINS IN CORED WIRE INJECTED INTO ARGON-STIRRED MELT
 2. Storozhenko I.P. (Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, V. Karazin National University of Kharkov, Kharkiv, Ukraine)
  SIMULATION OF OPERATION OF TRANSFER ELECTRON DEVICES ON BASED GRADED-GAP NITRIDE SEMICONDUCTORS FOR TERAHERTZ ACTIVE CONTROL SYSTEMS
 3. Stoyan Yu., Yaskov G., Romanova T. (A. Pidhornyi Institute of Mechanical Engineering Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine)
  OPTIMIZED PACKING HYPERSPHERES INTO A HYPERSPHERE WITH PROHIBITED ZONES
 4. Авраменко А.Н. (Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, Харьков, Украина)
  ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ И ФОРМИРОВАНИЕ МАССИВА ДАННЫХ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ПРОГРАММЫ ЕГО УПРАВЛЕНИЯ
 5. Альохіна С.В.1,2, Корягіна І.В.2 (1Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України, 2Харківський національній університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна)
  НАУКОВІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТЕПЛОВОЇ БЕЗПЕКИ СУХОГО ЗБЕРІГАННЯ ВІДПРАЦЬОВАННОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА
 6. Бабешко М.О., Савченко В.Г. (Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, Київ, Україна)
  МЕТОДИКА УРАХУВАННЯ ВТОРИННИХ ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ПРИ РОЗВАНТАЖЕННІ В ЗАДАЧАХ ТЕРМОПЛАСТИЧНОСТІ ДЛЯ ТІЛ ОБЕРТАННЯ ПРИ СКЛАДНОМУ ТЕРМОСИЛОВОМУ НАВАНТАЖЕННІ
 7. Бабуров В.В., Клименко Д.В., Акимов Д.В., Ларионов И.Ф. (Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им.М.К. Янгеля», Днепр, Украина)
  СРАВНЕНИЕ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА УСТОЙЧИВОСТИ ГЛАДКОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ДЕЙСТВИИ ОСЕВОЙ СЖИМАЮЩЕЙ СИЛЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ
 8. Беспалова Е.И., Борейко Н.П. (Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев, Украина)
  ВЛИЯНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА КОЛЕБАНИЯ СОСТАВНЫХ ОБОЛОЧЕЧНЫХ СИСТЕМ
 9. Воропай А.В. (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, Харьков, Украина)
  ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ ВЯЗКОУПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ
 10. Гиль Н.И., Пацук В.Н. (Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, Харьков, Украина)
  ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ Ф-ФУНКЦИЙ ДЛЯ КРИВЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА И ИХ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ УКЛАДКИ КРУГОВ В ЭЛЛИПСЕ
 11. Григоренко Я.М.1, Григоренко О.Я.1, Рожок Л.С.2 (1Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, 2Національний транспортний університет, Київ, Україна)
  МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ НЕОДНОРІДНИХ ПО ТОВЩИНІ ЕЛІПТИЧНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК
 12. Гуляев В.И., Андрусенко Е.Н., Шлюнь Н.В. (Национальный транспортный университет, Киев, Украина)
  ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАЕКТОРИЙ ГЛУБОКИХ КРИВОЛИНЕЙНЫХ СКВАЖИН
 13. Дем’яненко А.Г., Гурідова В.О., Клюшник Д.В. (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна)
  МЕХАНІЧНІ, МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЗАДАЧ ДИНАМІКИ ПРУЖНИХ ОБ’ЄКТІВ З РУХОМИМ ІНЕРЦІЙНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ ТА ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕКЛАСИЧНИМ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ
 14. Дорошенко В.С. (Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, Киев, Украина)
  ВИРТУАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ КАК СОВРЕМЕННАЯ ТРАКТОВКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПУСКО-НАЛАДКИ ПРОЦЕССА ЛИТЬЯ
 15. Дорошенко В.С. (Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ, Україна)
  ОСНОВНІ СПОСОБИ АДИТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА МОДЕЛЕЙ ТА ПІЩАНИХ ФОРМ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ
 16. Дорошенко В.С. (Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, Киев, Украина)
  ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ТОЧНОЙ ЛИТОЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
 17. Дорошенко В.С., Кравченко В.П. (Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ, Україна)
  ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОГО ДВІЙНИКА ТЕХПРОЦЕСУ ЛИТТЯ МЕТАЛУ ЗА МОДЕЛЯМИ, ЩО ГАЗИФІКУЮТЬСЯ
 18. Задорожный С.Н.1, Планковский С.И.2, Цегельник Е.В.2, Минтюк В.Б.2, Комбаров В.В.2 (1Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, 2Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», Харьков, Украина)
  АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ТОНКОСТЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
 19. Іванов О.М. (Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», Дніпро, Україна)
  МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ГАЗОВОГО ДЕМПФЕРА ПОВЗДОВЖНІХ КОЛИВАНЬ ЗА ЧАСОМ ПОЛЬОТУ РАКЕТИ
 20. Кирилова О.І., Попов В.Г. (Національний університет «Одеська морська академія», Одеса, Україна)
  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ПОРОЖНИННОГО ЦИЛІНДРА З СИСТЕМОЮ ВКЛЮЧЕНЬ ЗА ГАРМОНІЧНИХ КОЛИВАНЬ ПОВЗДОВЖНЬОГО ЗСУВУ
 21. Клименко Д.В., Бабуров В.В., Ларионов И.Ф. (Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им.М.К. Янгеля», Днепр, Украина)
  АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ПРОЧНОСТИ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОНСТРУКЦИИ
 22. Клименко Д.В.1, Тонконоженко А.М. 1, Стрельнікова О.О.2, Гнітько В.І.2, Дегтярьов К.Г.2, Чоудхари Н.3 (1Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», Дніпро, 2Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, Україна, 3Університет Беннета, Велика Нойда, Республіка Індія)
  КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПАЛИВНИХ БАКІВ РАКЕТОНОСІЇВ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ПОЛЬОТУ
 23. Козачок О.П., Мартиняк Р.М., Слободян Б.С. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів, Україна)
  ЗНОСО-КОНТАКТ ПРУЖНИХ ПІВПРОСТОРІВ ІЗ СИСТЕМОЮ ПЕРІОДИЧНИХ ВИСТУПІВ
 24. Крютченко Д.В. (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, Україна)
  ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ РІДИНИ В РЕЗЕРВУАРІ ПІД ДІЄЮ ВЕРТИКАЛЬНИХ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
 25. Лунёв Д.И.1, Алёхина С.В.1,2 (1Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина Учебно-научный институт компьютерной физики и энергетики, 2Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, Харьков, Украина)
  ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ КОНТЕЙНЕРА ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА В АВАРИЙНЫХ УСЛОВИЯХ
 26. Лушпенко С.Ф., Абеленцева К.В. (Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьков, Украина)
  МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА СФЕРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
 27. Мацевитый Ю.М.1, Повгородний В.О.2, Сафонов Н.А.1 (1Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, 2Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», Харьков, Украина)
  ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПУТЕМ РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ТЕРМОУПРУГОСТИ
 28. Мацевитый Ю.М., Сафонов Н.А., Гроза И.В. (Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, Харьков, Украина)
  ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПУТЁМ РЕШЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
 29. Мейш В.Ф.1, Мейш Ю.А.2 (1Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, 2Национальный транспортный университет, Киев, Украина)
  ОБ УЧЕТЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ ТРЕХСЛОЙНЫХ ОБОЛОЧЕК ПРИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ НАГРУЗКАХ
 30. Микитин М.М., Мартиняк Р.М., Середницька Х.І. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна)
  ПОВНИЙ КОНТАКТ І РОЗШАРУВАННЯ МІЖ ПІВПРОСТОРОМ І ОСНОВОЮ ЗА ПІДПОВЕРХНЕВОГО КРУГОВОГО СТОКУ ТЕПЛА
 31. Мінай О.М., Сєдих І.В. (Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», Дніпро, Україна)
  ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ЗАЛИШКІВ КОМПОНЕНТІВ ПАЛИВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
 32. Овчаренко О.А. (Луганський національний аграрний університет, Старобільськ, Україна)
  МОДЕЛЮВАННЯ СУЦІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СИСТЕМОЮ СТРИЖНІВ
 33. Ориняк І.В., Бай Ю.П. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна)
  ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПОНЕНЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ В МЕТОДІ ГАЛЬОРКІНА НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ КОЛИВАНЬ ПРЯМОКУТНОЇ ЗАЩЕМЛЕНОЇ ПЛАСТИНИ
 34. Петренко Р.М., Кривовичев Д.Ю. (Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К.Янгеля», Днепр, Украина)
  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ КРИОГЕННОГО ТОПЛИВА В БАКАХ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ
 35. Ревенко В.П. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна)
  ПОБУДОВА НА ОСНОВІ ТРИВИМІРНОЇ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ТЕРМОНАПРУЖЕНОГО СТАНУ ТОВСТИХ ПЛАСТИН
 36. Романюк С.П. (Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. П. Василенко, Харьков, Украина)
  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ УПРОЧНЯЮЩИХ НАНОПОКРЫТИЙ
 37. Сєдих І.В., Мінай О.М. (Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», Дніпро, Україна)
  ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЧИСЛА БОНДА НА РУХ РІДИНИ ПРИ ВИКОНАННІ МАНЕВРУ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
 38. Силованюк В.В., Івантишин Н.А. (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Львів, Україна)
  РОЗРАХУНКОВА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ МІЦНОСТІ МАТЕРІАЛІВ З ДИСПЕРСНИМИ МІКРОЧАСТИНКАМИ
 39. Скобло Т.С., Клочко О.Ю., Вялін А.С. (Харківський національний технічний університет сільського господарства  імені Петра Василенка, Харків, Україна)
  МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ У ГЕТЕРОГЕННИХ СПЛАВАХ
 40. СметанкінаН.В.1, Бредихін В.В.2, Тікунов С.Р.2, Мезенцев В.О.3 (1Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України,2Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 3Приватне акціонерне товариство «Харківський комбікормовий завод», Харків, Україна)
  РАЦІОНАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ РЕШІТ СЕПАРАТОРІВ ІЗ ЗАМКНЕНИМ ПЕРЕРІЗОМ ОТВОРУ
 41. Сметанкіна Н.В., Постний О.В. (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, Україна)
  РОЗРАХУНОК ТЕРМОНАПРУЖЕНОГО СТАНУ ШАРУВАТИХ ОБОЛОНОК СКЛАДНОЇ ФОРМИ
 42. Стрельнікова О.О.1, Тонконоженко А.М.2, МироненкоМ.Л.1, Крютченко Д.В.1 (1Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, 2Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», Дніпро, Україна)
  МЕТОДИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАДАЧАХ ВИМУШЕНИХ КОЛИВАНЬ РІДИНИ В ОБОЛОНКАХ ОБЕРТАННЯ ПРИ РІЗНИХ РІВНЯХ ЗАПОВНЕННЯ
 43. ТокмаковаИ.А. (Национальный технический институт «Харьковский политехнический университет», Харьков, Украина)
  КОНЕЧНО-ШАГОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГИРОТЕОДОЛИТА
 44. Усатова О.О., Стрельнікова О.О. (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна)
  МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ РІДИНИ В ТРУБКАХ ТА НАНОТРУБКАХ
 45. Фельдман Е.П.1, Любименко О.М.2, Штепа О.А.2 (Інститут фізики гірничих процесів НАН України, Дніпро, 2ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Покровськ, Україна)
  МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕТИКИ ВИГИНУ ПЛАСТИНИ В ВОДНЕВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
 46. Харченко В.Н., Клименко Д.В., Кожарин В.Ю. (Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им.М.К. Янгеля» (Днепр, Украина)
  МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТАБИЛИЗАТОРА РАКЕТЫ ПРИ СЛОЖНОМ НАГРУЖЕНИИ
 47. Чугай А.М.1, Романова Т.Є.1, Панкратов О.В.1, Шеховцов С.Б.2, (1Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, 2Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, Україна)
  ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАДАЧАХ ГЕОМЕТРИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
 48. Шевченко С.С. (Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины, Киев, Украина)
  МОДЕЛЬ И РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «РОТОР – ЩЕЛЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ» (дополнительно)
 49. Шейко Т.И.1, Максименко-Шейко К.В.1,2, Морозова А.И.3 (1Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, 2Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 3Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьков, Украина)
  R-ФУНКЦИИ В МОДЕЛИРОВАНИИ ПОВЕРХНОСТИ МАКЕТА КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ ТИПА «СОЮЗ-АПОЛЛОН» С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ НА 3D-ПРИНТЕРЕ
 50. Шматко Т.В. (Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьков, Украина)
  ИССЛЕДОВАНИЕ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫХ ПОЛОГИХ ОБОЛОЧЕК НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ
 51. Шувалова Ю.С. (Харківський національний університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, Харків, Україна)
  МОДЕЛЮВАННЯ ЗАДАЧ ДИНАМІКИ ТОНКИХ ПРУЖНИХ ПЛАСТИН, ЩО ПОСЛАБЛЕНІ ТРІЩИНАМИ
 52. Янчевський І.В., Кришталь В.Ф. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна)
  ТОПОЛОГІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ 2D-МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРІЮ НЕРІВНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ
 53. Янютин Е.Г., Егоров П.А. (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, Харьков, Украина)
  НЕСТАЦИОНАРНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ МЕМБРАНЫ В ФОРМЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО РАВНОБЕДРЕННОГО ТРЕУГОЛЬНИКА С ПРИСОЕДИНЕННОЙ МАССОЙ
 54. Янютин Е.Г.1, Шарапата А.С.2 (1Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», 2Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, Харьков, Украина)
  МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ КОЛЕБАНИЙ ТОНКИХ ТРЕУГОЛЬНЫХ ПЛАСТИН ПО КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Секція 4 – НЕЛІНІЙНА ДИНАМІКА МАШИН І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 1. Ольшанський В.П., Ольшанський С.В., Сліпченко М.В. (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Харків, Україна)
  ПРО ЕФЕКТ НЕСИМЕТРІЇ ПРУЖНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІМПУЛЬСНО НАВАНТАЖЕНИХ КОЛИВАЛЬНИХ СИСТЕМ
 2. Чернобривко М.В. (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, Україна)
  МОДЕЛЮВАННЯ РОЗДІЛЕННЯ УСІЧЕНОЇ КОНІЧНОЇ ОБОЛОНКИ ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
 3. Щербак В.Ф., Баранюкова И.С. (Институт прикладной математики и механики НАН Украины, Славянск, Украина)
  СИНТЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ В ЗАДАЧЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ОСЦИЛЛЯТОРА ВАН ДЕР ПОЛЯ
 4. Щербак В.Ф., Жоголева Н.В. (Институт прикладной математики и механики НАН Украины, Славянск, Украина)
  ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА

Секція 5 – МЕХАНІКА КОМПОЗИТНИХ ТА НАНОКОНСТРУКЦІЙ

 1. Smetankina N.V., Merkulova A.I., Merkulov D.O. (A.Pidhornyi Institute of Mechanical Engineering Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine)
  NON-STATIONARY VIBRATIONS OF LAMINATED COMPLEX-SHAPE SHELLS AT LOW-VELOCITY IMPACT
 2. Аврамов К.В., Успенский Б.В., Сахно Н.Г. (Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, Харьков, Украина)
  НЕСТАЦИОНАРНАЯ ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНОЙ УСИЛЕННОЙ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ КОМПОЗИТНОЙ СОСТАВНОЙ ОБОЛОЧЕЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ
 3. Зайцев Б.Ф.1, Протасова Т.В.1, Клименко Д.В.2, Акимов Д.В.2, Сиренко В.Н.2 (1Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, Харьков, 2Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им.М. К. Янгеля», Днепр, Украина)
  ВЛИЯНИЕ РАССЛОЕНИЯ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ КОМПОЗИТНОГО ОБТЕКАТЕЛЯ ПРИ ОТДЕЛЕНИИ
 4. Калюжный А.Б.1, Платков В.Я.2 (1Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени П. Василенко, Харьков, 2Луганский национальный аграрный университет, Старобельск, Украина)
  ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО ФТОРОПЛАСТА-4 ПУТЕМ АРМИРОВАНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЫ
 5. Ковальчук С.Б. (Полтавська державна аграрна академія, Полтава, Україна)
  АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ НДС БАГАТОШАРОВОГО КРИВОЛІНІЙНОГО БРУСА ІЗ ПЛОСКОЮ ВІССЮ ДОВІЛЬНОЇ ФОРМИ МЕТОДОМ ЛОКАЛЬНО-ТОЧНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ
 6. Кондратьєв А.В.1, Харченко М.Є.2, Набокіна Т.П.3 (1Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харків, 2ТОВ «АВ-ТЕК», Дніпро, 3Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків, Україна)
  СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ МЕЖАМИ МІЦНОСТІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ СТАТИЧНОМУ ВИГИНІ, РОЗТЯГУВАННІ ТА СТИСНЕННІ
 7. Крахмальов О.В. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна)
  ЕМІСІЙНИЙ ПРОЦЕС ГОРІННЯ ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ДУГИ
 8. Куреннов С.С., Барахов К.П. (Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», Харьков, Украина)
  ОСЕСИММЕТРИЧНОЕ НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАСТИНЫ С КРУГОВЫМ ВЫРЕЗОМ, УСИЛЕННЫМ КРУГЛОЙ НАКЛАДКОЙ
 9. Курпа Л.В., Линник А.Б., Щербинина Т.Е. (Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьков, Украина)
  УСТОЙЧИВОСТЬ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛАСТИН, НАГРУЖЕННЫХ В СРЕДИННОЙ ПЛОСКОСТИ НЕРАВНОМЕРНОЙ НАГРУЗКОЙ
 10. Курпа Л.В., Тимченко Г.Н., Шматко Т.В. (Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьков, Украина)
  ИССЛЕДОВАНИЕ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫХ СЭНДВИЧ ПЛАСТИН СО СЛОЯМИ ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ
 11. Леоненко Д.В. (Белорусский государственный университет транспорта, Гомель, Республика Беларусь)
  ПОСТАНОВКА КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ОБ ИЗГИБЕ КРУГОВОЙ ТРЕХСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЫ С НЕРЕГУЛЯРНОЙ ГРАНИЦЕЙ
 12. Марчук М.В.1, Хом’як М.М.2, Харченко В.М. 3, Пакош В.С.1 (1Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 3Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», Дніпро, Україна)
  ЕФЕКТИВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕХРЕСНО-АРМОВАНИХ КОМПОЗИТІВ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ
 13. Мірошніков В.Ю. (Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків, Україна)
  ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ПРУЖНОГО ШАРУ З ДЕКІЛЬКОМА ПОЗДОВЖНІМИ ЦИЛІНДРИЧНИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ
 14. Середницька Х.І. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна)
  МОДЕЛЬ РЕАЛЬНОГО ГАЗУ ДЛЯ ЗАПОВНЮВАЧА МІЖФАЗНОЇ ЩІЛИНИ В ОДНОРІДНОМУ БІМАТЕРІАЛІ
 15. Силованюк В.П., Ліснічук А.Є. (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Львів, Україна)
  МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ФІБРОБЕТОНІВ
 16. Станкевич В.З. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна)
  ГРАНИЧНО-ІНТЕГРАЛЬНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ КОМПОЗИТУ З ТРІЩИНАМИ ЗА НЕІДЕАЛЬНОГО КОНТАКТУ ЙОГО КОМПОНЕНТ
 17. Стечишин М.С., Машовець Н.С., Мартинюк А.В., Люховець В.В. (Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна)
  ЗАЛЕЖНІСТЬ ЗНОСОСТІЙКОСТІ КЕП ВІД ОБ’ЄМНОГО ВМІСТУ ЗМІЦНЮЮЧОЇ ФАЗИ
 18. Угрімов С.В., Кобильнік В.А. (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, Україна)
  ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТА КОЛИВАНЬ БАГАТОШАРОВИХ КОМПОЗИТНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПАНЕЛЕЙ ІЗ НАНОАРМУВАННЯМ
 19. Успенский Б.В., Аврамов К.В., Сахно Н.Г. (Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, Харьков, Украина)
  ДИНАМИЧЕСКАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ СОСТАВНЫХ НАНОКОМПОЗИТНЫХ ОБОЛОЧЕК В СВЕРХЗВУКОВОМ ГАЗОВОМ ПОТОКЕ
 20. Федоров В.А. (Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьков, Украина)
  ПРИНЦИПЫ И ЗАКОН СИММЕТРИИ
 21. Чернобривко М.В., Аврамов К.В., Біблік І.В. (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, Україна)
  ДЕФОРМУВАННЯ НАНОКОМПОЗИТНОГО КОРПУСУ ТВЕРДОПАЛИВНОГО ДВИГУНА ПРИ СТАРТІ РАКЕТИ
 22. Шубенко О.Л.1, Сафонов В.Й.2, Бабак М.Ю.1, Євич М.Л.1, Бояршинов О.Ю.1 (1Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, 2Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій (ІФТТМТ) ННЦ ХФТІ, Харків, Україна)
  СТАН ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ СУПЕРГІДРОФОБНОГО ПОКРИТТЯ НА СОПЛОВІ ЛОПАТКИ ДЛЯ ПОДОВЖЕННЯ РЕСУРСУ ВОЛОГОПАРОВИХ СТУПЕНІВ ТУРБІН ТЕС