Спецрада Д 64.180.01

Спецрада   Д 64.180.01
Спеціальності: 01.02.04 механіка деформівного твердого тіла; 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки)

  • Голова спец.ради:    член-кореспондент НАН України Стоян Юрій Григорович
  • Заступник голови:    доктор технічних наук Угрімов Сергій Вікторович
  • Вчений секретар:    доктор технічних наук Стрельнікова Олена Олександрівна

 

БАРАХОВ КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

СТАТИЧНИЙ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН
КЛЕЙОВИХ З’ЄДНАНЬ ВНАПУСК

Автореферат дисертації (03.08.2021)[.PDF]

Відгук (19.08.2021)[.PDF] Відгук (19.08.2021)[.PDF] Дисертація (17.08.2021)[.PDF]

 

ДЕГТЯРЬОВ КИРИЛО ГЕОРГІЙОВИЧ

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

СТАТИЧНІ ТА ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕМЕНТІВ
КОНСТРУКЦІЙ РАКЕТНОЇ ТЕХНІКИ З УРАХУВАННЯМ ЯВИЩ
ГІДРОПРУЖНОСТІ ТА ПЛАСТИЧНОСТІ

Автореферат дисертації (05.04.2021)[.PDF]

Відгук (23.04.2021)[.PDF] Відгук (23.04.2021)[.PDF] Дисертація (23.04.2021)[.PDF]

 

БИЧКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМОУТВОРЮЮЧИХ ПРОЦЕСІВ
ПРИ ВИСОКОШВИДКІСНІЙ ОБРОБЦІ СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ

Автореферат дисертації (02.04.2021)[.PDF]

Відгук (23.04.2021)[.PDF] Відгук (23.04.2021)[.PDF] Дисертація (23.04.2021)[.PDF]

 

ПАЛЬКОВ ІГОР АНДРІЙОВИЧ

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

ТЕРМОМІЦНІСТЬ ЗАМКОВОГО З’ЄДНАННЯ РОБОЧИХ ЛОПАТОК ПАРОВОЇ ТУРБІНИ

Автореферат дисертації (29.03.2021)[.PDF]

Відгук (15.04.2021)[.PDF] Відгук (16.04.2021)[.PDF] Дисертація (15.04.2021)[.PDF]

 

ЧОРНА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ НА
ЦИКЛІЧНИХ ПЕРЕСТАНОВКАХ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Автореферат дисертації (26.03.2021)[.PDF]

Відгук (16.04.2021)[.PDF] Відгук (16.04.2021)[.PDF] Дисертація (16.04.2021)[.PDF]

 

МОРОЗОВА АННА ІВАНІВНА
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ОБ’ЄКТІВ
АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ І МАШИНОБУДІВНИХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НА 3D-ПРИНТЕРІ

Автореферат дисертації (19.03.2021)[.PDF]

Відгук (12.04.2021)[.PDF] Відгук (12.04.2021)[.PDF] Дисертація (05.04.2021)[.PDF]

 

КОЛЯДЮК АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

ТЕРМОМІЦНІСТЬ РЕГУЛЮВАЛЬНОГО КЛАПАНА ПАРОВОЇ ТУРБІНИ

Автореферат дисертації (18.03.2021)[.PDF]

Відгук (12.04.2021)[.PDF] Відгук (12.04.2021)[.PDF] Дисертація (18.03.2021)[.PDF]

ЖОЛТКЕВИЧ ГАЛИНА ГРИГОРІЇВНА
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РЕПЛІКАЦІЇ
ДАНИХ У РОЗПОДІЛЕНИХ СХОВИЩАХ

Автореферат дисертації (26.02.2021)[.PDF]

Відгук (16.03.2021)[.PDF] Відгук (16.03.2021)[.PDF] Дисертація (16.03.2021)[.PDF]

ЧЕРНОБРИВКО МАРИНА ВІКТОРІВНА
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
ПРИ ВИСОКОШВИДКІСНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ

Автореферат дисертації (03.02.2021)[.PDF]

Відгук (26.02.2021)[.PDF] Відгук (26.02.2021)[.PDF] Відгук (26.02.2021)[.PDF] Дисертація(26.02.2021)[.PDF]

КОБИЛЬСЬКА ОЛЕНА БОРИСІВНА
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ У СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ З РУХОМИМИ
ТА НЕРУХОМИМИ ОСЕСИМЕТРИЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

Автореферат дисертації (21.01.2021)[.PDF]

 Відгук (15.02.2021)[.PDF] Відгук (15.02.2021)[.PDF] Відгук (15.02.2021)[.PDF] Дисертація(15.02.2021)[.PDF]

ТРЕТЯК ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

МІЦНІСТЬ ВУЗЛІВ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ І ГІДРОГЕНЕРАТОРІВ
ВЕЛИКОЇ ПОТУЖНОСТІ

Автореферат дисертації (09.09.2020)[.PDF]

 Відгук (06.10.2020)[.PDF] Відгук (06.10.2020)[.PDF] Відгук (06.10.2020)[.PDF] Дисертація(06.10.2020)[.PDF]

ТКАЧУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

МІКРОМЕХАНІЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОСЕРЕДНЕННЯ
ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ МЕРЕЖЕВОЇ СТРУКТУРИ
ТА ПРОМІЖНИХ ШАРІВ КОНТАКТУЮЧИХ ТІЛ

Автореферат дисертації (31.01.2020)[.PDF]

 Відгук (20.02.2020)[.PDF] Відгук (20.02.2020)[.PDF] Відгук (20.02.2020)[.PDF] Дисертація(20.02.2020)[.PDF]

ЯСЬКОВ ГЕОРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

ОПТИМІЗАЦІЙНІ ЗАДАЧІ РОЗМІЩЕННЯ ГІПЕРКУЛЬ: МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ, МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ

Автореферат дисертації (12.12.2019)[.PDF]

 Відгук (03.01.2020)[.PDF] Відгук (03.01.2020)[.PDF] Відгук (03.01.2020)[.PDF] Дисертація(03.01.2020)[.PDF]

ПАЩЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
РОЗВ’ЯЗАННЯ ТРИВИМІРНИХ ЗАДАЧ ТЕРМОРАДІАЦІЙНОЇ ПОВЗУЧОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ

Автореферат дисертації (30.04.2019)[.PDF]

 Відгук (20.05.2019)[.PDF] Відгук (20.05.2019)[.PDF] Дисертація (20.05.2019)[.PDF]

ХЛУД ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОЇ УПАКОВКИ ЕЛІПСОЇДІВ: МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Автореферат дисертації (25.01.2019)[.PDF]

 Відгук (15.02.2019)[.PDF] Відгук (15.02.2019)[.PDF] Дисертація (15.02.2019)[.PDF]

ЛИТВИНЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
МЕТОДИ ГЕНЕРАЦІЇ КОМБІНАТОРНИХ КОНФІГУРАЦІЙ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В МАТЕМАТИЧНОМУ І
КОМП’ЮТЕРНОМУ  МОДЕЛЮВАННІ ЗАДАЧ  ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА ОБРОБКИ ВАНТАЖІВ

Автореферат дисертації(25.01.2019)[.PDF]

 Відгук (15.02.2019)[.PDF] Відгук (15.02.2019)[.PDF] Дисертація(15.02.2019)[.PDF]

ЧУГАЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОЇ УПАКОВКИ ТРИВИМІРНИХ ТІЛ

Автореферат дисертації (11.10.2018)[.PDF]

 Відгук (02.11.2018)[.PDF] Відгук (02.11.2018)[.PDF] Відгук (02.11.2018)[.PDF] Дисертація(02.11.2018)[.PDF]

Назін Володимир Іосифович
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
ДИНАМІКА ЗДВОЄНИХ ГІДРОСТАТОДИНАМІЧНИХ ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ АГРЕГАТІВ ЕНЕРГОУСТАНОВОК

Автореферат дисертації (03.10.2018)[.PDF]

 Відгук (24.10.2018)[.PDF] Відгук (2410.2018)[.PDF] Відгук (24.10.2018)[.PDF] Дисертація(24.10.2018)[.PDF]

Берлізова Тетяна Юріївна
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Скінченно–елементний аналіз термопружного стану охолоджуваної монокристалічної лопатки газотурбінного двигуна

Автореферат дисертації (23.04.2018)[.PDF]

 Відгук (05.05.2018)[.PDF] Відгук (05.05.2018)[.PDF] Дисертація(05.05.2018)[.PDF]

Мєтєльов Володимир Олександрович
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Короткочасна ортотропна повзучість при плоскому напруженому стані

Автореферат дисертації(16.04.2018)[.PDF] Відгук (11.05.2018)[.PDF] Відгук (11.05.2018)[.PDF] Дисертація (11.05.2018)[.PDF]